PROF ERIC CUNNINGHAM: NGƯỜI VIỆT LƯU VONG CÓ LÒNG YÊU NƯỚC CAO ĐỘ (Post by Ngọc Yến)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Giáo sư Eric Cunningham

Cảm ơn quý vị đã mời tôi một lần nữa tham dự  Ngày Truyền Thống Việt Nam. Thật là vinh dự được ở đây hôm nay, không chỉ để thưởng thức sinh hoạt lễ hội, mà còn quan trọng hơn, là tôi được ở giữa những người tự hào và yêu tự do, thuộc cộng đồng người Việt tại Spokane.

 

Tôi đã tham dự một số sinh hoạt của Hội Cao Niên Việt-Mỹ tại Spokane, tôi vẫn còn nguyên ấn tượng về lòng nhiệt thành, lòng yêu nước và ý chí gắn bó với tự do, mà hội này thể hiện.

Khi chúng ta nhìn vào tin tức thế giới ngày nay, rõ ràng là việc bảo vệ Tự Do trở nên thêm khó khăn. Có nhiều thế lực có khả năng tước đoạt tư tưởng độc lập và quyền tự chủ hành động của chúng ta. Rất thường khi, các thế lực đó có những tác động về văn hoá, xã hội và chính trị nhắm tới việc kiểm soát tâm trí của chúng ta và trói buộc tinh thần chúng ta, mà lại được trình bày với chúng ta như “những món hàng”.

Sẽ không thể duy trì Tự Do lâu dài trong thế giới văn minh này, nếu không có những con người tự do, biết cảnh giác, tự lực cánh sinh, như những quý vị cộng đồng người Việt ở Spokane — là những người lưu vong có lòng yêu nước cao độ, cao hơn nhiều người Mỹ đangsống an toàn và thoải mái trên đất nước này.

Professor Eric Cunningham
History Department, Gonzaga University
Spokane, Washington
(Phát biểu tại Ngày Truyền Thống Giỗ Tổ Việt Nam 4/22/2017)

 

Spokane, Washington

April 22, 2017

Dear Friends,

 

Thank you for inviting me once again to the Vietnamese Heritage Day commemoration. It is a great honor to be here today, not only to enjoy the festivities of this celebration, but more importantly, to be among the proud, freedom-loving people of Spokane’s Vietnamese community.

 

Having attended a number of events put on by the Vietnamese-American Senior Association of Spokane, I have never failed to be impressed with the zeal, patriotism, and commitment to freedom that this organization exhibits.

 

As we look at news of the world today, it is clear that freedom is becoming increasingly difficult to preserve. The forces that would deprive us of our independence of thought and autonomy of action are many—too often the cultural, social, and political influences that seek to control our minds and enslave our spirits are presented to us as “goods.”

 

Without vigilant, self-reliant communities of free people, like those of you who make up Spokane’s Vietnamese community, people who are more patriotic in exile than many Americans are in the security and comfort of their homelands, it will be impossible for freedom to endure in the modern world.

Professor Eric Cunningham

History Department

Gonzaga University

Spokane, Washington