PHIM : NGHIỀN NÁT NƯỚC MỸ (Grinding America Down)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

NÓI TIẾNG ANH:

PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ:

https://tinyurl.com/y8z73xn5 

https://drive.google.com/file/d/1Q-dYiPlQphJv413TOuK83g2u0Vzjhe7v/view?fbclid=IwAR3J-zTEegr_9M3PZ9CYckm4pm6ailpvG3Rp9cqNDtVLnzlxcPoUqSdG0rw