NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHÔNG CÓ QUÊ CHA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sáng tác CÁT TÂM

Nina Nhung Nguyễn & Cát Tâm song ca 

Các bạn thân mến,Tôi thân gửi đến quý bạn 2 bài nhạc cùng lời cảm ơn giản dị của tôi nhưng với lòng biết ơn nhiều nhiều lắm cho sự cố gắng của 107 vị tình nguyện tiếp ứng ở mọi mặt, đã sốt sắng giúp cho chương trình Vinh Danh và Chôn Cất 81 Hài Cốt của QNQLVNCH vào tháng 10, 2019 do Lost Soldiers Foundation tài trợ và tổ chức:1- Những Người Lính Không Quê Cha do Cát Tâm sáng tác 2- Thế Hệ Việt Nam Cộng Hoà Vẫn Còn Đây Nhạc: Cát Tâm, lời: Ngọc Nhung.Đã hơn 1 tháng qua, vào đầu Tháng 11, Nguyệt San KBC có đăng bài viết của Dr. Cao Xuân Thanh Ngọc, cảm ơn anh Chủ Nhiệm Tô Phạm Thái, bài viết đó lập tức cho tôi một cảm kích và thán phục với thế hệ con em, VIỆT NAM CỘNG HOÀ, NEXT GENERATIONS, nên tôi cố gắng bày tỏ nỗi niềm ưu tư qua bài thơ và may mắn làm Nhạc Sĩ Cát Tâm xúc động nên chị tạo thành bài nhạc. Cảm động và cảm ơn tấm lòng của chị.Cảm ơn tất cả…Kính chúc quý bạn Merry Christmas +Happy New Year.Ngọc NhungTôi nghe lại thấy còn thiếu kể thân hữu ở Texas, xin lỗi xin lỗi…

Posted by Nina Nhung Nguyen on Sunday, December 15, 2019

…”

Các bạn thân mến,
Tôi thân gửi đến quý bạn 2 bài nhạc cùng lời cảm ơn giản dị của tôi nhưng với lòng biết ơn nhiều nhiều lắm cho sự cố gắng của 107 vị tình nguyện tiếp ứng ở mọi mặt, đã sốt sắng giúp cho chương trình Vinh Danh và Chôn Cất 81 Hài Cốt của QNQLVNCH vào tháng 10, 2019 do Lost Soldiers Foundation tài trợ và tổ chức:
1- Những Người Lính Không Quê Cha do Cát Tâm sáng tác
2- Thế Hệ Việt Nam Cộng Hoà Vẫn Còn Đây
Nhạc: Cát Tâm, lời: Ngọc Nhung.

Đã hơn 1 tháng qua, vào đầu Tháng 11, Nguyệt San KBC có đăng bài viết của Dr. Cao Xuân Thanh Ngọc, cảm ơn anh Chủ Nhiệm Tô Phạm Thái, bài viết đó lập tức cho tôi một cảm kích và thán phục với thế hệ con em, VIỆT NAM CỘNG HOÀ, NEXT GENERATIONS, nên tôi cố gắng bày tỏ nỗi niềm ưu tư qua bài thơ và may mắn làm Nhạc Sĩ Cát Tâm xúc động nên chị tạo thành bài nhạc. Cảm động và cảm ơn tấm lòng của chị.
Cảm ơn tất cả…
Kính chúc quý bạn Merry Christmas +Happy New Year.
Ngọc Nhung

Tôi nghe lại thấy còn thiếu kể thân hữu ở Texas, xin lỗi xin lỗi… “