Những đoạn video ngắn: Nhưng là những hình ảnh tuy đau thương nhưng rất đẹp của phụ nữ và trẻ con Ukraina.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail