NHỚ YÊN BÁY BI HÙNG NĂM XƯA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 4 people and text

May be an image of 1 person and text

May be an image of ‎text that says '‎VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG ĐÃ THỰC HIỆN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC HOÀN TOÀN TỰ TÚC TRÊN ĐÔI BÀN CHÂN CỦA MÌNH CUỘC KHỞI NGHĨA YÊN BÁY ĐÃ LƯU DANH THIÊN Cổ freedom is not free KỲ NIÊM 92 NĂM NGÀY TáNG KHởI NGHIA YÊN BÁY CỦA VIỆT NAM QU ỐC DÂN ĐẢNG 10.2.1930-2022 HỊCH TRIỆU NGUYỀN EWR lnh CáchMang Quân شهب Thà chết giết giặc Pháp Bỏ mình cứu nước nam Không thành công cũng thành nhân Cuộc khởi nghĩa Yên Báy ngày 10.2.1930‎'‎

(Tưởng niệm 92 năm ngày khởi nghĩa Yên Báy -10.2.1930-10.2.2022- của các nghĩa sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng)
Chiều xuân dừng bước đồi Yên Báy
Ngựa hí quân reo vọng gió ngàn
Hùng bi chiến sử còn in dấu
Da ngựa bọc thây những chiến bào…
Nghĩa sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng
Ngửa cổ, quắc, trừng “ánh đao rơi”
Bất khuất, rạng ngời hùng khí Việt
Thế giới “văn minh” cúi, hổ ngươi!…
………
… Thương tiếc anh hùng sa lỡ vận
Anh thư son sắt vẹn tuyền đài
Giang-Học -Mùa Xuân tương lai Việt
Nghiệt ngã “sao rơi”(!) bất phùng thời!…
… Vi vu tử sĩ gọi hồn
Mười Ba Đầu Máu lửng treo giữa trời!…
Hồn Việt tộc Hồn Thiêng Sông Núi
Bất tận bạt ngàn Chính Khí Việt bao la
Nhắc con cháu Việt Lạc Hồng
Đứng lên cứu lấy “tha-ma”(!)-nước-nhà
-Nội thù bán nước buôn dân
-Ngoại thù gieo nọc “đuôi-sam-chư-hầu”!…
… Hào khí Việt Nam Quốc Dân Đảng
Ngọn Đuốc Thiêng dẫn lối soi đường
Cho dân tộc Việt hôm nay
Nêu Chính-Tâm-Việt vươn cùng năm châu!…
Việt tộc bất khuất hào hùng
Lạc Hồng bất diệt rạng ngời sử xanh!…
KIỀU VŨ 10.02.2022
-Cảm tác từ bài viết của Hậu Duệ VNCH Võ Thị Linh “KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA YÊN BÁY (10.2.1930-10.2.2022) CỦA CÁC NGHĨA SĨ VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG!!” (10.2.2022) & Và những bài viết trước đây của Hậu Duệ VNCH Lê Kim Anh, Lý Bích Thủy, Nguyễn Thị Hồng và Võ Thị Linh.