Nguyễn Hữu Cầu, người chiến sĩ bất khuất của QLVNCH-người tù thế kỷ dưới chế độ cộng sản Hà Nội độc tài tham tàn,bạo ngược.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail