NGƯỜI PHỤ NỮ (Hungary) THAY ĐỔI THẾ GIỚI: Mẹ đẻ vaccine Pfizer/Moderna

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Ngày 29 tháng 7 năm 2021
NGƯỜI PHỤ NỮ THAY ĐỔI THẾ GIỚI:
XIN CÚI MÌNH CẢM ƠN BÀ!
Kariko Katalin, người phụ nữ từng bị chê cười, từng nhiều lần bị ngăn cản, thường xuyên bị sa thải, lí lịch của bà đầy rẫy những thất bại và đau khổ. Nhưng hôm nay, bà được coi là một trong những người phát minh ra công nghệ mRNA, từ đó tạo ra vắc-xin CV19 tiên tiến nhất thế giới.Các loại vắc-xin ngừa CV19 dựa trên công nghệ mRNA là những sản phẩm được đánh giá cao về tính đột phá trong nghiên cứu. Các loại vắc-xin ngừa CV19 được phát triển dựa trên công nghệ mRNA như vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech và Moderna. Người đã đặt nền móng cho công nghệ tạo vắc-xin hết sức mới mẻ này lại là một nhà khoa học nữ ít được biết đến trước đó, Tiến sỹ người Hungary, bà Katalin Kariko.Nhiều người đã từng nghiên cứu mRNA. Tuy nhiên sau nhiều thất bại, hầu hết các nhà khoa học đó đã bỏ cuộc, chẳng ai còn quan tâm đến mRNA. Trong khi đó, bà Kariko Katalin không nản chí và vẫn tiếp tục lao vào nghiên cứu. Nỗ lực của bà đã được đền đáp. Công trình của Katalin gây được sự chú ý của 2 công ty non trẻ Moderna (Canada) và BioNTech (Đức), sau đó, ông lớn Pfizer (Mỹ) quyết định đầu tư sản xuất vắc-xin CV-19 theo công nghệ mRNA.

Công nghệ mRNA được cho là sẽ không dừng lại ở sản xuất vắc-xin. Trong tương lai không xa, hàng loạt “dịch bệnh” như ung thư, đột quỵ hay các bệnh hiểm nghèo khác cũng hứa hẹn sẽ được “thanh toán”.
Nguồn: VNN

July 29, 2021
WOMEN CHANGING THE WORLD: LOOK UP THANK YOU!

Kariko Katalin, a woman who has been ridiculed, stopped many times, often fired, her background is full of failures and heartache. But today, she is considered one of the inventors of mRNA technology, thereby creating the world’s most advanced CV19 vaccine.The CV19 vaccines based on mRNA technology are products that are appreciated for their breakthrough in research. Vaccines against CV19 are developed based on mRNA technology such as those from Pfizer/BioNTech and Moderna. The person who laid the foundation for this very new vaccine technology is a little-known female scientist before, Hungarian Dr. Katalin Kariko.

Many people have studied mRNA. However, after many failures, most of those scientists gave up, no one cared about mRNA anymore. Meanwhile, Ms. Kariko Katalin was not discouraged and continued to plunge into research. Her efforts paid off. Katalin’s work attracted the attention of two young companies Moderna (Canada) and BioNTech (Germany), after which the giant Pfizer (USA) decided to invest in the production of the CV-19 vaccine using mRNA technology. .

The mRNA technology is not expected to stop at vaccine production. In the not too distant future, a series of “epidemics” such as cancer, stroke or other fatal diseases also promise to be “excluded”.