NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ MIKE POMPEO TUYÊN CHIẾN VỚI TRUNG CỘNG (DTV)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Diễn văn chấn động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi thế giới tự do lập liên minh chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc trên mọi mặt trận.
Trong diễn văn của minh, ngài Ngoại trưởng Pompeo cũng chia sẻ một kết luận quan trọng khi đối đầu với Trung Cộng giống hệt với câu nỏi của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, ông nói: “Cách duy nhất để thay đổi Trung Cộng là cần có những hành động không dựa trên những gì lãnh đạo Trung Cộng nói mà dựa trên cách họ hành xử”.
Xem ra, nước Mỹ dưới thời của TT Donald Trump đã bắt đầu bừng tỉnh và nhận rõ dã tâm của Trung Cộng đối với thế giới văn minh.
Một khi đã thấm nhuần được chân lý nổi tiếng của Tổng thống Thiệu thì ngày tàn của chế độ CS Trung Cộng coi như đã định.

https://www.youtube.com/watch?v=kl1wAK8_69o