MƯỜI KHÚC TÀI HOA (Tài Hoa Khúc 10 – Võ Thạnh Văn).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'GS./TS G KHG/NV NGUYEN XUAN VINH photo vo thanh van'

(46) Mưa đời rớt hột thê thê
Thoắt tụ. Thoắt tán. Thoắt về, Thoắt đi
Bao tiểu ngộ, bấy thị phi
Bao manh mối bến, bấy nghi hoặc tàu
(47) Trong cơn khổ nạn nhiệm mầu
Thơ lưu di bút nỗi đau phận người
Bao nước mắt, bấy tiếng cười
Bao khô nhành muộn, bấy tươi đọt phiền
(48) Áo người nguyệt bạch trăng thiền
Tay hồng ngón ngọc. Lệ huyền môi hoa
Bao âm hưởng, bấy dư ba
Mực nhòe thư ảnh, bút lòa kiếm quang
(49) Tứ thi đọng. Ý thơ tràn
Tùng xa bóng hạc. Ve khan lời tình
Bao ly biệt, bấy đăng trình
Bao lênh đênh tụ, bấy bồng bềnh trôi
(50) Đai Tử Lộ. Nậm Nhan Hồi
Say hồ bắc hải. Ngủ đồi nam phương
Bao triều hạ, bấy triều cương
Bao lằn mây giạt, bấy đường phượng bay
phds VÕ THẠNH VĂN
vothanhvan2000@gmail.com

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'phu hu dat si vo THANH VAN Toan Phong NGUYEN XUAN VINH'