LUẬN TỘI KHỔNG TỬ & ĐẠO NHO – Mc Thụy Vy phỏng vấn Giáo sư Huỳnh Văn Lang (Feb.14-2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trong cuộc phỏng vấn này, các khía cạnh nghiên cứu dựa trên nền tảng văn bản luận kỳ thị nữ giới ảnh hưởng tới các xã hội Đông phương là một dân tộc thời xưa theo Mẫu hệ, không kỳ thị giới tính đã được đặt ra và được biết theo sự nhận xét của Giáo sư Huỳnh Văn Lang. Cũng trong cuộc phỏng vấn này. Giáo sư Huỳnh Văn Lang đã trình bày các diễn tiến của Dân Việt từ chế độ Mẫu hệ đến ảnh hưởng của 1000 năm Người Việt bị đô hộ bởi giặc phương Bắc.