LOVE IS ALL (Yanni)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

“Tình yêu, trong nhạc phẩm này, không chỉ là tình yêu trai gái, mà như nhạc sĩ Yanni giới thiệu, còn là tình nhân loại. Theo Yanni, khi dân số gia tăng, trái đất nhỏ dần, một điều rất quan trọng là mỗi chúng ta nên học cách yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.
Yanni di dân từ Hy Lạp qua Mỹ. Thỉnh thoảng có người hỏi anh, anh là người Mỹ hay người Hy Lạp, Yanni trả lời, trước khi là người Mỹ hay người Hy Lạp, tôi là con người như tất cả chúng ta.
Nhạc phẩm do ca sĩ Vann Johnson trình bày. Đây là nhạc phẩm đáng nhớ nhất trong đời ca sĩ của Vann Johnson. Cô qua đời vì bịnh ung thư cách đây ba năm, 27 tháng 9, 2017.” (TTĐ)
Lời của bài hát:
Was raining in my heart
Falling deep inside of me
Drowning in my soul
This silence rushes over me
I am breath against this fire
And I will not turn away
I’m waiting for time to carry me
Like a tempest to the sea
Standing strong
Watching over
Love will keep me believing
through the dark, can you hear me calling
Holding on when I’m dreaming
Love is all, Love is all
Thundering on high
Love was all I knew before I fell
And now the shots of man
Are echoing inside myself
I am breath against this fire
And I will not turn away
I’m waiting for time to carry me
Like a tempest to the sea
Standing strong
Watching over