LẰN RANH THƯƠNG VÀ GHÉT (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dec.08th.2022

May be an image of road

Hình chụp qua kính xe sáng nay trên đướng lái về nhà sương mù giăng kín mít luôn (QD)

Mỗi một người khi vừa được sinh ra
Trời ban sẵn mớ thời gian để sống
Trong mớ đó có gói thương làm vốn
và cạnh bên là gói ghét để xài
Anh bây giờ đã thất thập cổ lai
Mớ thời gian trời cho dùng sắp cạn
Cái gói ghét anh đã xài hết láng
Chỉ còn đây một ít của gói thương
Cho nên khi em hỏi ghét ai không
Câu trả lời chắc rằng em đã biết
Vì gói ghét anh xài nay đã hết
Muốn ghét ai không phải chuyện dễ dàng
Huống hồ chi người đó lại là em
Anh muốn ghét làm sao mà ghét được
Đã như vậy gói thương luôn chờ dịp
tràn ra ngoài mặc kệ quĩ thời gian
Cho nên em đừng hỏi chi cho hung
Vì sự ghét trong anh không còn nữa
Dù xương cốt của anh giờ khô lữa
Nhưng trong da máu vẫn chảy ướt nhèm
Quan Dương