(LẠI CHUYỆN BẦU CỬ HOA KỲ 2020 KHÔNG BÌNH THƯỜNG)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cựu giám đốc chiến lược và dữ liệu cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch đi nghỉ mát với gia đình để cấp tốc điều tra gian lận bầu cử.

image.png

Hơn 400 cử tri thuộc Đảng Cộng hòa ở Pennsylvania cho biết họ đã yêu cầu các phiếu bầu bằng thư và gửi lại sau khi điền, nhưng dữ liệu phiếu bầu khiếm diện của tiểu bang cho biết các lá phiếu đã không được gửi trả. Ngược lại, hơn 500 cử tri cho biết họ đã nhận được các lá phiếu qua đường bưu điện mặc dù không hề yêu cầu.
Đội ngũ điều tra gian lận bầu cử do Matt Braynard (cựu giám đốc chiến lược và dữ liệu cho chiến dịch bầu cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump) thiết lập đã liên lạc trực tiếp với cử tri để xác minh những mâu thuẫn liên quan đến cuộc bầu cử ở một số tiểu bang, bao gồm Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona.
Trong số “hàng nghìn” người được gọi, nhóm đã tiếp cận được 1.706 cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký tại Pennsylvania, những người mà, theo dữ liệu của tiểu bang, đã nhận được các lá phiếu gửi qua đường bưu điện, ông Braynard cho biết trong một loạt tweets vào ngày 16 tháng 11 và sau đó trong điện thư gửi tới Đại Kỷ Nguyên Thời báo.
Gần một phần ba số cử tri (556) cho biết họ chưa bao giờ yêu cầu phiếu bầu bằng thư.
Trong số 1.137 người có yêu cầu, gần 40 phần trăm (453) cho biết họ đã gửi lại phiếu bầu qua đường bưu điện, nhưng dữ liệu của tiểu bang cho thấy các lá phiếu đã không được nhận hoặc không được đếm, ông Braynard nói.
Chiến dịch tranh cử của TT Trump đang kiện Pennsylvania tại một tòa án liên bang để xin lệnh cấm tiểu bang này chứng nhận kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020, cáo buộc rằng các quan chức bầu cử tiểu bang đã “quản lý sai quấy quy trình bầu cử” và những người kiểm tra bầu cử của Đảng Cộng hòa đã bị ngăn chặn không cho được quan sát đúng mức quy trình kiểm phiếu.
Braynard cho biết ông đang cung cấp dữ liệu từ cuộc điều tra cho một số đội ngũ pháp lý khác nhau và kết quả của các cuộc điều tra tương tự ở Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 11.
Trước đây ông đã thông báo rằng nhóm đã phát hiện 17.877 hồ sơ cử tri đi bầu sớm hoặc bầu khiếm diện ở Georgia trong khi những người này thực sự đã gửi thông báo di chuyển ra khỏi tiểu bang.
Tương tự như thế, nhóm cũng đã phát hiện các thông báo di chuyển ra khỏi tiểu bang mâu thuẫn với số phiếu được kiểm như sau: 7.426 cử tri đã bầu tại Pennsylvania, 6.254 cử tri ở Wisconsin, 5.145 cử tri ở Nevada, 5.084 cử tri ở Arizona và 1.688 cử tri ở Michigan.
Hơn thế nữa, theo ông Braynard, nhóm ông đã xác nhận được 631 trường hợp cử tri bỏ phiếu hai lần ở Pennsylvania và 987 ở Nevada.
=========
Tịnh Trang lược dịch