KỶ NIỆM VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG TRÒN 90 TUÔI TỪ NAM CALIFORNIA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng tròn 90 tuổi được tổ chức trang trọng và ấm cúng với sự tham dự đông đủ Anh em Đảng viên Việt Quốc và các hội đoàn cùng các đoàn thể chính trị bạn được tổ chức tại văn phòng cộng đồng Nam California ngày 25 tháng 12 năm 2017