KHÚC THÁNG BA BI TRÁNG (Dzuy Linh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Để tưởng nhớ anh linh tử sĩ lữ đoàn 147 tqlc/vnch
đã vị quốc vong thân tháng 3 năm 1975 tại cửa bể Thuận An)
Nam Việt quốc thất thời mạt vận
Bắc Việt quân xâm lấn sơn hà
Anh hùng tử nạn Tháng Ba
Lưu danh dũng liệt sử đà ghi công…

Tháng Ba cửa Thuận An biển động
Bãi cát vàng thơ mộng ngẩn ngơ
Sóng xanh chửa kịp vỗ bờ
Tang điền thương hải đâu ngờ bể dâu!
Đồi dương sương trắng nhỏ lệ sầu
Mây xây thành buồn nẫu trời xanh
Cộng nô nã pháo tan tành
Thây ta xác địch máu tanh tuôn tràn
Từng đổ bộ vượt ngàn băng thác
Từng ca vang khúc hát khải hoàn
Chiến công hiển hách hiên ngang

 

Sa cơ phải họa nguy nàn tai ương
Thắp đồng đội nén hương thương tiếc
Lính Mũ Xanh hào kiệt hùng anh
Ta chim xa cội lìa cành
Phận đời lữ thứ phải đành ly hương
Mấy mươi năm náu nương đất lạ
Anh em mình dễ há được quên
Đàn tràng chuông gióng mõ rền
Tiễn hồn tử sĩ về miền hư vô…

.thảo vân am thượng tuần tháng hai tân sửu.
django dzuy lynh.đêm tụng kinh pháp hoa.