KHÔNG CÓ HOA KỲ THÌ LIÊN XÔ ĐÃ XÁCH DÉP CHO ĐỨC (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Không biết các bạn dư luận viên cuồng Nga – Tàu kính mến có biết hồi Đệ Nhị Thế Chiến Hoa Kỳ đã viện trợ cho Liên Xô và Trung Hoa rất nhiều tiền để đánh Đức Quốc Xã và Đế Quốc Nhật.
Năm 1941 Tổng Thống Franklin Roosevelt đã ký đạo luật “Cho Vay” (Lend-Lease bill) để viện trợ coi như cho luôn các quốc gia được gọi là đồng minh.
Anh Quốc nhận được viện trợ nhiều nhứt: 31.4 tỷ đô la, tương đương 427 tỷ đô la hiện nay. Liên Xô 11.3 tỷ đô la, tương đương 154 tỷ đô la hiện nay. Trung Hoa 3.2 tỷ, tương đương 43.5 tỷ hiện nay.
Viện trợ của Hoa Kỳ được chuyên chở đến Liên Xô qua các ngõ như: Biển Đen, Iran, Bắc Hải, Alaska, Vladivostok v.v.. Gồm có những vật liệu Made in USA như sau:
– Nguyên liệu thép để chế tạo xe tăng.
– 2 670 000 tấn dầu xăng.
– 4 478 000 tấn thực phẩm.
– 106 893 tấn vải.
– 331 066 lít rượu.
– 44 000 xe Jeep.
– 375 883 xe vận tải.
– 8 071 xe kéo.
– 12 700 xe tăng.
– 14 000 máy bay.
– 1 541 590 mền đắp.
– 15 417 000 đôi giày.
– v.v. và v.v.
Bên Tàu thì có Phi Đoàn Cọp Bay (Flying Tigers) gồm các giặc lái Mỹ tình nguyện lái máy bay chiến đấu P-40 đánh lại Nhật.
Nếu không nhờ đế quốc sen đầm Mỹ tiếp tế thì Nga và Trung Hoa sẽ thành thuộc địa xách dép cho Đức Quốc Xã và Đế Quốc Nhật.
Thêm một chi tiết khủng khiếp khác là khi các mũi dùi của các đạo quân Hoa Kỳ và Hồng Quân Liên Xô tiến chiếm Bá Linh. Người dân Đức muốn qui hàng về phía Hoa Kỳ vì còn có sự nhân đạo. Ở khu vực Hồng Quân Liên Xô chiếm đóng thì diễn ra nhiều cuộc hiếp dâm tập thể phụ nữ Đức một cách man rợ. Tù binh Đức sau đó được đưa đi nghỉ mát vĩnh viễn ở miền cực lạc Tây Bá Lợi Á.
Lịch sử thiệt tréo cẳng ngỗng vì hôm nay Đức và Nhật trở nên hùng mạnh nhờ tiền viện trợ tái thiết của Hoa Kỳ. Còn Nga và Hoa Lục quay lại cắn đít người đã giúp họ thoát chết.
Đúng là ăn cháo đá bát. Giống Việt Cộng cướp đất của dân oan, những người đã từng nhịn đói nuôi chúng.