KHAI QUẬT LỊCH SỬ ẢI NAM QUAN (VNR)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Khai quật lịch sử ải Nam Quan.
Công việc trȇn thực địa, bản đồ khu vực ải Nam Quan do Trung úy bộ binh Andréa vẽ 1903-1904 dưới sự hướng dẫn của Trung Tá Friquegnon, Trưởng Ban Công Tác. Ðường 1 (Route 1) sau này chính là đường sắt nối liền Hà Nội, Lạng Sơn, Ðồng Ðăng đến của ải Nam Quan. Nhà ga Ðồng Ðăng hoàn tất năm 1902. Ðường sắt không chấm dứt ở ga Ðồng Ðăng mà chấm dứt ở một vị trí ngang với cao điểm 371. Chú ý một phụ lưu của sông Khuôi Phai là sông Chu, trȇn sông Chu người Pháp đã xây cây cầu ba nhịp (3-spanned) mà hôm nay chúng ta đặt tȇn là cầu Nam Quan vì nó chính là ranh giới cuối cùng của ải Nam Quan.
<!>
Chú thích của Sông Hồng, ngày 17/02/2022
Ðặt tȇn cầu Nam Quan vì hiện nay nó không có tȇn và nó chính là ranh giới cuối cùng của ải Nam Quan về phía Nam.
Ðiểm Cuối Cùng của Tuyến Ðường Sắt từ Lạng Sơn lȇn Biȇn Giới Trung Hoa. Author (?)
Cầu Nam Quan do người Pháp xây dựng với sự góp công sức của người Việt Nam có những vòng cung mang đậm nét kiến trúc xây dựng cầu đường của nền văn minh La Mã.