HOW SOAP KILLS THE CORONAVIRUS ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Một trong những cách phòng chống Corona Virus dễ dàng và hữu hiệu nhất là RỬA TAY. Nhưng, phải rửa tay cho đúng cách và cho đủ 20 giây mới có tác dụng.
Tại sao? Xin xem và phổ biến video dưới đây.

This VIDEO explains clearly WHY WE NEED TO WASH OUR HANDS FOR 20 seconds. Please share, especially to our children.

Cám ơn chị Lan Hương đã gửi video này. Xin phổ biến rộng rãi

Posted by Thien Huong PhamDo on Friday, March 27, 2020