HỒN THIÊNG NGHĨA SĨ (thơ Lý Đức Huỳnh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HỒN THIÊNG NGHĨA SĨ

Thiêng liêng nghĩa sĩ Ngụy Văn Thà

Hóa thể linh hồn dân tộc ta

Một thuở hy sinh ngoài hải trận

Muôn đời bất tử với Hoàng Sa

Khúc hành vọng mãi lương tri Việt

Bản xướng vang lừng chính khí ca

Giữa lúc trời quê tràn hiểm họa

Buôn dân bán nước mãi manh nha…

Lý Đức Quỳnh

TỬ SĨ

Máu làm nốt nhạc bản trường ca

Bất tử khí hùng Tổ Quốc ta

Bảy bốn anh linh hồn túy Việt

Nghìn năm văn hiến nước non nhà

Biển Đông bạc sóng dìm thây giặc

Lịch sử ngời trang quét bọn tà

Vọng mãi thề xưa lời quyết tử

Gìn sau sông núi vững sơn hà

Lý Đức Quỳnh