HỘI THOẠI HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC ” NÓI THẲNG, NÓI THẬT NHỮNG ĐIỀU DỄ MẤT LÒNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

BÍCH TRÂM LÊ hội thoại cùng Giáo sĩ HUỲNH QUỐC BÌNH về Hiện Tình Đất Nước chủ đề ” NÓI THẲNG NÓI THẬT NHỮNG ĐIỀU DỄ MẤT LÒNG ”