HOÀNG SA ƠI ! HOÀNG SA ƠI !-(thơ LÊ KHẮC ANH HÀO)-TÂM AN diễn ngâm

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

...  Hơn 40 năm trước, tiếp nối Cha Anh, với truyền thống Dũng cảm, bất khuất chống xâm lược, 74 Chiến Sĩ Hải Quân QL/VNCH đã Vị Quốc Vong Thân và đâp tan cuồng vọng xâm lược của tàu cộng. ..
       …  Và cũng đã hơn 40 năm trôi qua, đảng CSVN đã thờ ơ và trả thù những Vị Anh Hùng dân Tộc, không nhang khói, thờ phụng …Nhưng mặc nhiên, từ trong bóng tối Lịch sử của Đảng CSVN,Tấm gương Hy Sinh vì Tổ Quốc của 74 Anh Chiến sĩ Hải Quân VNCH vẫn rạng ngời. và bia mộ ghi khắc tên các Anh vẫn đâm nét trong lòng Hâu duệ VNCH và những trái tim yêu Nước Việt chân chính.
           Không chấp nhận để đảng CSVN bán Nước, Không thể nô lệ Tàu cộng, sẽ không bao giờ để VN trở thành một Tây Tạng thứ hai, Triệu Người Việt Nam phải chung một tiếng nói.Triệu con tim Viêt Nam phải chung một nhịp đâp. Trước sự tồn vong của DânTộc, Sự lâm nguy của Tổ quốc, Người Việt Nam giữ vững ngọn lửa đấu tranh và tiếp nối truyền thống hy sinh , bất khuất của 74 Tử sĩ Hoàng Sa VNCH giành lại Hoàng Trường sa mà Đảng CSVN đứng đầu là HCM đã cống hiến cho giặc.