HOÀNG HÔN KHÓC (thơ & ảnh: Hoàng Ngọc Thúy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tác Giả hiện đang tạm dung tại thành phố San Jose, California. Một người năng nổ, sinh hoạt trong ngành Báo Chí, tích cực trong Hội Ảnh Nghệ Thuật Bắc Cali, một Ký Giả của Đài Truyền Hình SG trước 75, tốt nghiệp ĐH Văn Khoa SG.

Có thể là hình ảnh về văn bản

https://www.facebook.com/van.vothanh.98/posts/pfbid02TMR6m9qBT3sj68MKME9mcN7gGWMAv6SXFnfdEJfwp6nYovLcmguWAYWo2z5ur1Lbl