Hoa Kỳ Nhật Ký_Cập nhật: 204 dân cử từ nhiều tiểu bang viết thư kêu gọi tái kiểm phiếu cho 50 tiểu bang

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thi Nhân lược dịch theo Wendy Rogers.Org (February 10, 2022) 

 Thư đến công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ,

 Chúng tôi, các nhà lập pháp tiểu bang của Hoa Kỳ được trao quyền lực theo Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều 2 Mục 1 Khoản 2) để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

 Nó đã thu hút sự chú ý của chúng tôi từ việc kiểm toán 2,1 triệu lá phiếu ở Arizona được bổ sung bởi một loạt các phiếu bầu bị giấu kín ở Arizona, cũng như thông qua nhiều đánh giá dữ liệu khác nhau về việc bỏ phiếu của các chuyên gia độc lập; Rằng nước Mỹ của chúng ta đã phải chịu một cuộc bầu cử 2020 đầy tham nhũng.

 Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tất cả 50 tiểu bang cần phải được kiểm toán pháp y. Các cuộn cử tri nên được tái kiểm nhận để bảo đảm tính toàn vẹn trong tương lai của các cuộc bầu cử của chúng ta.

 Nếu kết quả từ các biện pháp này chứng minh một cuộc bầu cử không chính xác đã được tổ chức, như đã thấy ở Arizona, và đang được rõ  ràng ở nhiều tiểu bang khác; sau đó, là chứng nhận của nhiều đại cử tri đã được thực hiện không đúng vào tháng 1 năm 2021 của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020.

 Chúng tôi kêu gọi mỗi tiểu bang chứng thực các đại cử tri, nơi nó đã được chứng minh các cuộc bầu cử đã được chứng nhận sớm và không chính xác.

 Nếu có thông tin cho rằng ông Joe Biden sẽ nhận được ít hơn 270 phiếu đại cử tri, hoặc ông Donald Trump sẽ nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri, thì chúng tôi kêu gọi Hạ viện Mỹ triệu tập và bỏ phiếu theo Hiến pháp Mỹ bằng một phiếu bầu cho mỗi bang để quyết định người chiến thắng hợp pháp của cuộc bầu cử theo quy trình hiến pháp lựa chọn đại cử tri.

 Đây là nghĩa vụ lịch sử của chúng tôi để khôi phục tính toàn vẹn bầu cử của cuộc bỏ phiếu như là nền tảng của nền cộng hòa hiến pháp của chúng tôi.

 Nếu chúng ta không có các cuộc bầu cử chính xác và công bằng, chúng ta không có một quốc gia.

 Signed,

Senator Wendy Rogers, Arizona

 ****************

1.Senator Sonny Borrelli, Arizona

Senator Kelly Townsend, Arizona

Representative Mark Finchem, Arizona

Representative Leo Biasiucci, Arizona

Representative Joseph Chaplik, Arizona

Representative Jacqueline Parker, Arizona

Representative Brenda Barton, Arizona

Representative Beverly Pingerelli, Arizona

Representative Kevin Payne, Arizona

Representative John Fillmore, Arizona

Representative Jake Hoffman, Arizona

Representative Judy Burges, Arizona

Representative Ben Carpenter, Alaska

Representative Christopher Kurka, Alaska

Representative Kevin McCabe, Alaska

Senator Lora Reinbold, Alaska

Representative Tommy Hanes, Alabama

Senator Alan Clark, Arkansas

Senator Trent Garner, Arkansas

Senator Gary Stubblefield, Arkansas

Senator Dan Sullivan, Arkansas

Representative Rick Beck, Arkansas

Representative Mary Bently, Arkansas

Representative Mark Lowery, Arkansas

Representative Clint Penzo, Arkansas

Representative Marcus Richmond, Arkansas

Representative Brandt Smith, Arkansas

Representative Ron Hanks, Colorado

Representative Richard Holtorf, Colorado

Representative Dave Williams, Colorado

Representative Stephanie Luck, Colorado

Representative Andres Pico, Colorado

Senator Rob Sampson, Connecticut

Representative Anthony Sabatini, Florida

Representative Timothy Barr, Georgia

Representative Charlice Byrd, Georgia

Representative Beth Camp, Georgia

Representative Sheri Gilligan, Georgia

Representative Philip Singleton, Georgia

Representative Jim Carlin, Iowa

Representative Sandy Salmon, Iowa

Representative Jeff Shipley, Iowa

Representative Vito Barbieri, Idaho

Representative Chad Christensen, Idaho

Representative Terry Gestrin, Idaho

Representative Priscilla Giddings, Idaho

Representative Karey Hanks, Idaho

Representative Mike Kingsley, Idaho

Representative Ron Mendive, Idaho

Representative Dorothy Moon, Idaho

Representative Ron Nate, Idaho

Representative Tammy Nichols, Idaho

Representative Doug Okuniewicz, Idaho

Representative John Jacob, Indiana

Representative Curt Nisly, Indiana

Senator Alicia Straub, Kansas

Senator Mark Steffen, Kansas

Representative Tatum Lee, Kansas

Representative Trevor Jacobs, Kansas

Representative Randy Garber, Kansas

Representative Les Mason, Kansas

Representative Rhonda Butler, Louisiana

Representative Kathy Edmonston, Louisiana

Representative Dodie Horton, Louisiana

Representative Phillip Devillier, Louisiana

Delegate Dan Cox, Maryland

Delegate Mark Fisher, Maryland

Delegate Jeff Ghrist, Maryland

Representative Abigail Griffin, Maine

  1. Representative Heidi Sampson, Maine

Representative Peggy Jo Stanley, Maine

Representative Steve Carra, Michigan

Representative Daire Rendon, Michigan

Representative Matt Maddock, Michigan

Senator Bruce Anderson, Minnesota

Senator Torrey Westrom, Minnesota

Representative Steve Drazkowski, Minnesota

Representative Glenn Gruenhagen, Minnesota

Representative Shane Mekeland, Minnesota

Representative Erik Mortensen, Minnesota

Representative Jeremy Munson, Minnesota

Representative John Poston, Minnesota

Representative Mitch Boggs, Missouri

Representative Jeff Coleman, Missouri

Representative Derek Grier, Missouri

Representative Ann Kelley, Missouri

Representative Chris Sander, Missouri

Representative Cheri Toalson-Reisch, Missouri

Senator Michael McLendon, Mississippi

Representative Steve Hopkins, Mississippi

Representative Brady Williamson, Mississippi

Senator Theresa Manzella, Montana

Senator Cary Smith, Montana

Senator Carl Glimm, Montana

Senator Bob Brown, Montana

Representative Steve Gunderson, Montana

Representative Bob Phalen, Montana

Representative Joe Read, Montana

Representative Paul Fielder, Montana

Representative Ed Hill, Montana

Representative Mark Noland, Montana

Representative Brad Tshida, Montana

Representative Jerry Schillinger, Montana

Representative Steven Galloway, Montana

Representative Lola Sheldon-Galloway, Montana

Senator Ted Alexander, North Carolina

Senator Bob Steinburg, North Carolina

Representative Jay Adams, North Carolina

Representative Mike Clampitt, North Carolina

Representative Edward Goodwin, North Carolina

Representative Bobby Hanig, North Carolina

Representative Kelly Hastings, North Carolina

Representative Keith Kidwell, North Carolina

Representative Donnie Loftis, North Carolina

Representative Jeff McNeely, North Carolina

Representative Tim Moffitt, North Carolina

Representative Larry Pittman, North Carolina

Representative David Rogers, North Carolina

Representative Wayne Sassar, North Carolina

Representative Mitchell Setzer, North Carolina

Representative Harry Warren, North Carolina

Representative Sam Watford, North Carolina

Representative Donna McDowell White, North Carolina

Senator Oley Larsen, North Dakota

Representative Jeff Magram, North Dakota

Representative Terry Jones, North Dakota

Representative Robert Clements, Nebraska

Representative Aidan Ankerberg, New Hampshire

Representative Tina Harvey, New Hampshire

Representative Richard Littlefield, New Hampshire

Representative Charlie Melvin, New Hampshire

Representative Terry Roy, New Hampshire

Representative Paul Terry, New Hampshire

Representative Tim Baxter, New Hampshire

Assemblyman Jim Wheeler, Nevada

Representative Jennifer Gross, Ohio

Senator George Burns, Oklahoma

Senator Jake Merrick, Oklahoma

Senator Warren Hamilton, Oklahoma

Senator Nathan Dahm, Oklahoma

Representative Kevin McDugle, Oklahoma

Representative Wendi Stearman, Oklahoma

Representative Avery Frix, Oklahoma

Senator Dennis Linthicum, Oregon

Senator Kim Thatcher, Oregon

Representative Lily Morgan, Oregon

Representative Vikki Breece Iversson, Oregon

Senator Doug Mastriano, Pennsylvania

Representative Stephanie Borowicz, Pennsylvania

Representative Russ Diamond, Pennsylvania

Representative David Zimmerman, Pennsylvania

Senator Elaine Morgan, Rhode Island

Representative Justin Price, Rhode Island

Representative Robert Quattrocchi, Rhode Island

Senator Tom Corbin, South Carolina

Senator Rex Rice, South Carolina

Representative Stewart Jones, South Carolina

Representative Ryan McCabe, South Carolina

Representative RJ May, South Carolina

Representative Vic Dabney, South Carolina

Representative Bill Chumley, South Carolina

Representative Mark Willis, South Carolina

Representative Cal Forrest, South Carolina

Representative Mike Burns, South Carolina

Representative Steven Long, South Carolina

Representative Josiah Magnuson, South Carolina

Representative Ashley Trantham, South Carolina

Representative John McCravy, South Carolina

Representative Melissa Oremus, South Carolina

Representative Julie Frye-Mueller, South Dakota

Representative Taffy Howard, South Dakota

Senator Janice Bowling, Tennessee

Representative Bruce Griffey, Tennessee

Representative Todd Warner, Tennessee

Senator Bob Hall, Texas

Representative Kyle Biederman, Texas

Representative Jeff Cason, Texas

Representative Bryan Slaton, Texas

Representative Tony Tinderholt, Texas

Representative Steve Toth, Texas

Representative James White, Texas

Representative Steve Christiansen, Utah

Representative Phillip Lyman, Utah

Representative Mike Petersen, Utah

Representative Mike Schultz, Utah

Representative Rob Sutherland, Washington

Representative Brad Klippert, Washington

Representative Vicki Kraft, Washington

Representative Tim Ramthun, Wisconsin

Delegate Guy Ward, West Virginia

Delegate Roger Conley, West Virginia

Delegate Joe Jeffries, West Virginia

Delegate Dean Jeffries, West Virginia

Delegate Riley Keaton, West Virginia

Delegate Todd Longanacre, West Virginia

Delegate Phil Mallow, West Virginia

Delegate Pat McGeehan, West Virginia

Delegate Tony Paynter, West Virginia

Delegate Chris Phillips, West Virginia

Senator Bo Biteman, Wyoming

Representative Chuck Gray, Wyoming

Representative Rachel Rodriguez-Williams, Wyoming

204.Representative Dan Laursen, Wyoming 

***************************

https://wendyrogers.org/wp-content/uploads/2021/11/MFR-Election-Integrity-Statement-v6.pdf