HOÀ BÌNH UKRAINA (by ĐÌNH ĐẠI PARIS)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày U-krai-na sáng tươi thanh bình
Mẹ ôm con giấc thơm vàng lúa chín
Trời trong xanh thênh thang
long lanh như mắt con xanh
Như màu áo Thiên Thanh của Mẹ Từ Bi
Giờ U-krai-na khói lửa tơi bời
Mẹ ôm con giữa điêu tàn lửa khói
Đường Quê Hương tan hoang
bi ai dưới gót xâm lăng
Nhưng Mẹ vẫn không sợ
Vì đạn bom phải im tiếng trước con tim yêu hoà bình
Ukraina ! Người sẽ sống vinh quang !
Đạn bom đó sẽ im hơi
Rồi nhân tính sẽ đâm chồi
Trong những tâm hồn tăm tối
Ukraina ! Người sẽ sống vinh quang
Mẹ Từ Bi sẽ chở che
Cho những đứa con của Mẹ
Rồi U-krai-na sẽ tươi hoa vàng
Mẹ ôm con hát giữa trời trong xanh
Mùa yêu thương khai hoa
xinh tươi trong trái tim ta
Hòa bình Ukraina vang tiếng ca bên lửa ấm muôn nhà !
Peace In Ukraine
The day when Ukraine is a bright and peaceful place
Mothers embrace their children to sleep amidst the golden aroma of ripe rice crops
The clear, vast blue sky shines like sparkles in children’s blue eyes
Like the Halo of Light of Great Compassion’s Mother
Now Ukraine is beaten up with smoke and fire
Mothers embrace their children in the midst of smoldering fire and smoke
Motherland’s roads have been destroyed, mournful under the heels of the invaders
But Mothers are still fearless
Because bullets and bombs must be silenced in front of the heart that loves peace!
Ukraine! The people shall live in glory!
These bullets and bombs will be silenced
Then humanity shall sprout
Within the dark souls
Ukraine! The people shall live in glory!
Great Compassion’s Mother
will shield Her children
Then Ukraine shall bloom yellow flowers
Mothers embrace their children and sing under the clear, blue sky
The season of love blooms gracefully in our hearts
Peace in Ukraine shall resound in the singing by the warm fire of every home!
Translated by ND