HỌ QUAN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of text that says 'chào anh Quan anh gốc tàu à? không, anh cũng họ Quan nhưng gốc Việt'
Thấy dân mạng nhộn nhạo
Bàn chuyện Quan Kế Huy
Đoạt cái giải gì đó
Hình như Ốt Sờ Ty.
Tiếng Anh mình hơi dốt
Nên cứ viết nôm na
Thực tình không biết rõ
Sờ Ty hay Sờ Ca.
Ty hay Ca cũng kệ
Kẻo lại thành lan man
Vì chuyện mình muốn nói
Là chuyên đề họ Quan.
Quan Kế Huy đoạt giải
Tận nước Mỹ xa xôi
Mà ở ta báo chí
Cứ khoe như đúng rồi.
Trong khi ớ sát nách
Các họ Quan của ta
Lập chiến công lừng lẫy
Lại chẳng thèm ngợi ca?
Một là Quan Tham Nhũng
Ký dự án cái vèo
Kiếm hàng trăm nghìn tỷ
Và tự nhiên thoát nghèo.
Loại thứ hai cũng gớm
Đó là Quan Tham Ô
Chỉ cấu véo ngân sách
Mà tiền năm bảy bồ.
Thứ ba, Quan gì nhỉ
À nhớ rồi, Quan Liêu
Quan này có thành tích
Là hèn, ngu, giáo điều.
Thứ tư là Quan Cách
Quan này cũng gớm ghê
Lúc nào cũng bóng lộn
Và hành dân rất nghề.
Họ Quan của ta đấy
Nào phải hóng đâu xa
Chỉ tiếc là không thấy
Báo chí nào ngợi ca.
Fb. Ưng Hoàng