HÃY DỪNG TAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (Helena Zen)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Từ buổi sơ khai, các dạng tồn tại ở dạng có ý thức trong tự nhiên tiến hóa từ bậc thấp dần lên cao hơn, từ khoáng vật vô tri cho đến thực vật bậc thấp, thực vật bậc cao, cho đến động vật bậc thấp như virus, vi khuẩn, vi nấm cho đến động vật bò sát, lưỡng cư, đến động vật có xương sống đứng bằng bốn chân, cuối cùng là một tuyệt tác hoàn hảo của tự nhiên – CON NGƯỜI.
Con người là một dạng tiến hóa tuyệt đối về cấu tạo thể chất và ý thức. Tất cả những dạng vật chất từ thấp đến cao như người viết vừa đề cập, chúng đều có ý thức, và ý thức đó đều cũng tiến hóa dần từ thấp đến cao tương đồng với dạng tồn tại của chúng.
Ở con người, ý thức phát triển đến mức độ tinh vi và vô cùng phức tạp, được thể hiện ra bên ngoài nhiều tầng lớp tùy theo sự phát triển tinh thần của mỗi cá thể.
Tại sao các dạng tồn tại trong tự nhiên lại tồn tại ý thức như vậy?
Bởi vì ý thức giúp duy trì sự sống, sự vận động, sự cảm nhận, sự phát triển thích nghi với đời sống tự nhiên. Tất cả các yếu tố đó duy trì từ đời này qua đời khác cũng vì có ý thức lưu lại (gọi là chủng tử).
Và mục đích tối thượng của ý thức khi tồn tại ở các dạng trong tự nhiên và ở mỗi cá thể là gì? Đó là tìm kiếm sự tự do tuyệt đối, sự tự do tối thượng khi mà con người có thể tìm được chân lý, tìm được bản lai thật sự của mình.
Ở góc độ thường nhật của cuộc sống con người, chúng ta thật sự chưa bao giờ tìm thấy được sự tự do tuyệt đối, may mắn lắm chúng ta có nó ở dạng tương đối mà thôi. Bởi vì con người chúng ta luôn phải ràng buộc trong các mối liên hệ tự nhiên, liên hệ giữa người và người, giữa cá nhân và gia đình, giữa gia đình và xã hội, giữa xã hội và quốc gia, và rộng hơn là thế giới.
Trong các mối liên hệ ràng buộc đó, mối quan hệ giữa con người và quốc gia được xác định là khó khăn nhất, bởi vì quốc gia nào cũng phải điều hành đất nước bằng bộ máy nhà nước. Quốc hội và chính phủ có chức năng ban hành hiến pháp, luật pháp và đồng thời thực thi, áp dụng nó lên đời sống người dân. Đây là điểm then chốt quyết định cho đời sống tự do về tinh thần và thể chất của mỗi cá thể trong mỗi quốc gia. Nếu may mắn, công dân sống ở quốc gia có hiến pháp, luật pháp và nền tư pháp luôn tôn trọng, đề cao tự do và phẩm giá của con người thì những công dân đó sẽ có sự tự do tương đối. Trái lại, ở các quốc gia mà bộ máy nhà nước độc tài đến mức toàn trị thì đời sống con người sẽ vô cùng bi thảm, họ bị tước đoạt mọi sự tự do tương đối, quyền được nêu chính kiến, được phát huy tiềm năng, được tự do lý tưởng đều bị bóp nghẹt. Đối với những cá nhân hợp thành bộ máy cai trị độc tài như vậy đã dùng chính bàn tay của mình nhấn chìm sự phát triển của mỗi cá nhân, đồng thời nhấn chìm sự phát triển của quốc gia.
Đây là TỘI ÁC.
Hỡi các bạn đang nắm quyền lực trong tay!
Các bạn phải hiểu rằng, bản thân các bạn hoàn toàn chưa thật sự hiểu như thế nào là tự do, các bạn chưa bao giờ phát triển mặt tinh thần của các bạn, các bạn chìm ngập trong quyền lực, trong sức mạnh đồng tiền, ngập ngụa trong lợi danh cho nên các bạn bị u mê đi. Các bạn cho rằng phải duy trì bộ máy cai trị như vậy thì các bạn mới nắm vững quyền lực cho các bạn, cho con cháu các bạn. Nhưng các bạn phải hiểu rằng, thế gian này có gì là trường tồn? Có gì là quang vinh muôn năm? Có gì sống mãi đến hàng trăm năm, nghìn năm, vạn năm?
Thức tỉnh đi các bạn!
Các bạn cũng chỉ là những chúng sinh bình thường, biết ăn, biết ngủ, biết sinh hoạt như con người, vậy thì hãy hành động như thể các bạn là con người để công dân của các bạn bớt khốn khổ dưới bàn tay của các bạn. Các bạn không thể nhân danh những ông vua bà chúa có quyền sinh sát trong tay rồi bắt bớ, đày ải người dân đến tận cùng sự khốn cùng trong những nhà lao rồi chôn sống cuộc đời của họ chỉ vì họ mong muốn có được tự do!
Vậy đó, đời sống con người vô cùng phức tạp, để có quyền hành, để được nắm quyền sinh sát hàng chục, hàng trăm triệu dân trong tay, các bạn nghĩ là mình có xứng đáng ngồi trên những ngôi vị đó trong khi kiến thức về đời sống, về tinh thần các bạn cực kỳ nghèo nàn. Trèo cao té đau, càng dấn sâu càng lún bùn không thể ngoi lên.
Hãy dừng tay trước khi quá muộn!
Helena Zen – April 11, 2023