HẢI QUÂN & NHỮNG TOAN TÍNH CỦA TT NGUYỄN VĂN THIỆU KHI VNCH LÂM NGUY- GsTs NGUYỄN TIẾN HƯNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài thuyết trình tại Nam California (Dec-23-2018) … Giáo sư tiến sĩ NGUYỄN TIẾN HƯNG Là tiến sĩ Kinh tế, University of Virgina,USA Nguyên Tổng trưởng Kế hoạch VNCH, kiêm cố vấn TT Nguyễn Văn Thiệu. Nguyên giáo sư Đại học Howard tại Thủ đô Washington D.C.Hoa Ky. Là Tác giả của 4 cuốn sách nổi tiếng : – The Place File ( Hồ sơ mật Dinh Độc Lập) : 1986 – Khi Đồng minh tháo chạy (2005) – Tâm tư Tổng Thống Thiệu (2010) – Khi Đồng minh nhảy vào (2016)