Frankfurt, Đức: Tường Thuật Hình Ảnh Lễ Giỗ Tổng Thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm Lần Thứ 52

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chương trình Lễ giỗ lần thứ 52. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

Tại: St. Lioba, Ben Gurion Ring 16a, 60437 Frankfurt am Main

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Linh hồn Gioanbaotixita và các Quân Dân Cán Chính VNCH Vị quốc Vong thân. Do Linh mục Dominik Trần Mạnh Nam, T/u vùng Trung, Tây và Nam Đức cử hành.

Nghi thức rước Quốc kỳ và Di ảnh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Chào Quốc kỳ & Phút mặc niệm. Dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Quân Dân Cán Chính VNCH đã bỏ mình vì Tổ quốc.

Bài tham luận của người trong thế hệ trẻ có nhận định về vấn đề liên quan đến đất nước và dân tộc. Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, Cử nhân Xã hội & Sư phạm trình bày. Phát biểu cảm tưởng của Quan khách về đề tài liên quan. Lời cảm tạ của Đại diện Ban Tổ Chức.