ĐẾN BAO GIỜ ? (Thơ Thùy Dung)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vận nước thì đã ngã nghiêng
Lòng dân thì cứ ngồi yên thế này
Bao giờ vận nước đổi thay?
Khi mà dân cứ ngủ ngày ngủ đêm

Ngủ như một kẻ say mèm
Ngủ để quên hết niềm đau tháng ngày
Ngủ đợi vận nước đổi thay?
Hay đợi mất nước làm nô lệ “Tàu” ?

Ngủ để dân tộc bể dâu
Ngủ để con cháu về đâu thì về
Ngủ để mất nước mất quê
Ngủ để mất cả tính người Việt Nam!

Ngủ để dân tộc lầm than
Ngủ để mai thức gian nan vẫn còn
Ngủ để khổ cháu khổ con
Ngủ để nước Việt không còn là sao?

Ngủ vậy cho đến khi nào?
Ngủ đợi Tàu Cộng nó vào đúng không?
Ngủ để hưởng những bất công
Ngủ để nước mất diệt vong giống nòi

Ngủ để quên hết kêu đòi
Ngủ để quên tiếng nói này của dân
Ngủ để thành kẻ ngại ngần
Ngủ để dân việt thành nô lệ Tàu?

Thùy Dung