“DEATH BY CHINA : CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC” – TIẾNG VIỆT

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Một bài viết (cuốn sách) nên đọc, để biết rõ thủ đoan vô cùng độc ác của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Với âm mưu tiêu diệt nhân loại trên quả Đất này, kể cả người dân của họ. Thủ đoạn vô cùng độc ác này lại toát lên tính man rợ, hèn hạ bịp bợm, bán khai, dã man…tất cả những từ ngữ khốn nạn nhất đều ở trong hai từ TRUNG CỘNG.

Sách “DEATH BY CHINA” bằng Tiếng Việt
của Tiến sĩ Navarro

“DEATH BY CHINA” của Tiến sĩ NAVARRO đã được dịch sang tiếng Việt – Là người cố vấn về các vấn đề kinh tế cho Tổng Thống Donald Trump.