ĐỂ TAO YÊN NGHEN, THẰNG KIA (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Chiều nay coi TT Joe Biden ký một đống sắc lịnh hành pháp. Ổng ký cả đống hôm qua rồi và hôm nay ký một lố nữa nên mình cũng chẵng tìm hiểu chi tiết cho mệt óc.
Sau khi ký xong, các ký giả nhao nhao đặt câu hỏi. Có một phóng viên AP tên Zeke Miller hỏi mấy câu soi mói cắc cớ. Vì ngài Tổng Thống vừa ký lịnh chưa ráo mực hứa hẹn sẽ chích thuốc ngừa Covid-19 cho 100 triệu người trong vòng 100 ngày đầu tiên. Tức là một triệu người một ngày.
Zeke Miller: “Ông đặt mục tiêu 100 triệu liều thuốc vắc xin cho 100 ngày đầu tiên. Như dzậy đã đủ cao chưa? Tại sao chúng ta hổng đặt tiêu chuẩn cao hơn? Vì trên cơ bản, 100 triệu liều thuốc là tiêu chuẩn của Hoa Kỳ hiện nay”
“You set the goal at 100 million vaccines in the first 100 days — is that high enough? Shouldn’t we set the bar higher? That’s basically where the U.S. is right now”.
Ngài Tổng Thống lập tức sửng cồ và đốp chát bắn tỉa anh phóng viên vô tư: “Khi tao loan báo điều này trong quá khứ thì tụi mầy cho rằng đó là điều không thể thực hiện. Nè nè, để tao yên nghen, thằng kia. 100 triệu là một khởi đầu tốt”.
“When I announced it you all said it’s not possible”. “Come on, give me a break, man. It’s a good start, 100 million.”
Nói xong ngài Joe Biden hậm hực lửng thửng bỏ đi vào cấm cung, kệ mẹ đám ký giả nhao nhao hỏi vói theo. “Come on, give me a break, man” là loại ngôn ngữ nóng nảy bình dân không thể hiện sự quý phái thời thượng của giai cấp lãnh đạo ưu tú. Đó cũng là ngôn ngữ của Donald Trump như: “Có cái quái gì mà sợ mất” (What the hell do you have to lose?) và bị báo chí uýnh te tua vì ăn nói thô bạo bất lịch sự.
Mới làm tổng thống có một ngày mà tụi báo chí ôn dịch này đã hỏi móc họng gồi. Sao chúng nó hổng hỏi mấy câu cò mồi nhẹ nhàng như hồi mình đi tranh cử ta. Lão Trump đã phải chịu bị báo chí uýnh hội đồng 1460 ngày.