CUỘC ĐẤU TRANH DÂN CHỦ SẼ ĐI VỀ ĐÂU? (Trần Trung đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

TUỔI TRẺ ĐẤU TRANH TRONG LÒNG DÂN TỘC(Tóm tắt phần thuyết trình 10 phút tại lễ Giỗ Tổ Vovinam, Houston 14-4-2018, trích từ FB của anh Minh Huynh) Trong thời gian qua nhiều bạn trẻ lần lượt bị CS bỏ tù và số lượng bị tù ngày càng đông. Điều này làm quý vị có thể lo lắng và nêu ra câu hỏi, liệu cuộc đấu tranh dân chủ sẽ đi về đâu và khả năng nào cho một tương lai tự do dân chủ tại Việt Nam. Câu trả lời là Việt Nam chắc chắn sẽ là một nước tự do và dân chủ. Thời gian có thể ngắn hay dài nhưng chắc chắn sẽ là một quốc gia tự do dân chủ. Trước 1990, hầu hết các phong trào đối kháng với chế độ CS đều mang tính quá khứ. Những phong trào như “Câu lạc bộ kháng chiến” quy tụ các thành phần trong “Mặt trận Giải Phóng Miền Nam” chẳng hạn, họ đấu tranh vì quá khứ chứ không phải vì tương lai. Cuối thập niên 1990 khi internet mở ra làm cho ánh sáng lọt vào nhiều hơn, tuổi trẻ bắt đầu dấn thân đông đảo hơn và cuộc đấu tranh đã đổi khác. Trên chuyến tàu lịch sử hướng tới tương lai đó, có người bước xuống, có người bước lên nhưng chưa bao giờ dừng lại. Hai yếu tố thúc đẩy sự dấn thân của tuổi trẻ (1) tinh thần tự chủ dân tộc và (2) xu hướng dân chủ của thời đại. Tuổi trẻ Việt Nam dù tuổi tác của họ còn trẻ nhưng từ mỗi người đã mang theo trong máu tinh thần tự chủ của cả dân tộc trải dài suốt bốn ngàn năm. Tinh thần đó đã tích tụ, chuyển hóa để trở thành những tinh hoa thể hiện trong tuổi trẻ. Hai mươi năm trước, phần đông những người trẻ này không có mặt trong cuộc đấu tranh và hai mươi năm sau có thể họ sẽ không có mặt nhưng chuyến tàu lịch sử vẫn tiếp tục. Thời đại ngày nay là thời đại tự do dân chủ. Đây là xu hướng chung, không phải chỉ Đông Âu hay Miến Điện mà của thế giới. Những quốc gia trước đây chưa từng sống trong chế độ dân chủ, như Mông Cổ chẳng hạn, cũng đang thực hành dân chủ. Dĩ nhiên không so sánh dân chủ Mông Cổ với dân chủ Mỹ. Những bản án nặng nề vừa qua cho thấy CS rất sợ các phong trào dân chủ. CS càng kết án nặng bao nhiêu chứng tỏ CS sợ bấy nhiêu. Như Nguyễn Văn Đài đã nói, khi khoan dung cho những người chống đối là khoan dung cho chính mình. Câu nói đó cũng có thể hiểu, kết án những người chống đối nặng bao nhiêu có nghĩa CS tự kết án họ nặng bấy nhiêu trong tương lai. Gieo gì sẽ gặt nấy.Có hai việc nên làm, (1) vạch rõ tội bán nước của CSVN và (2) tiếp tục yểm trợ các phong trào dân chủ Việt Nam. Mỗi người Việt phải hiểu tai họa Tàu Cộng trên Biển Đông ngày nay là bắt nguồn từ CSVN và chính đảng CSVN đã rước giặc vào nhà. Tiếp tục yểm trợ cho các phong trào dân chủ bằng mọi phương tiện và khả năng riêng của mỗi người. Không có một đáp ứng giống nhau vì điều kiện và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng điều quan trọng là nên làm hết sức để không hổ thẹn với chính mình và với dân tộc. Trần Trung Đạo

Posted by Trần Trung Đạo on Tuesday, April 17, 2018

TUỔI TRẺ ĐẤU TRANH TRONG LÒNG DÂN TỘC

Trần Trung Đạo

Trong thời gian qua nhiều bạn trẻ lần lượt bị CS bỏ tù và số lượng bị tù ngày càng đông. Điều này làm quý vị có thể lo lắng và nêu ra câu hỏi, liệu cuộc đấu tranh dân chủ sẽ đi về đâu và khả năng nào cho một tương lai tự do dân chủ tại Việt Nam. Câu trả lời là Việt Nam chắc chắn sẽ là một nước tự do và dân chủ. Thời gian có thể ngắn hay dài nhưng chắc chắn sẽ là một quốc gia tự do dân chủ.

Trước 1990, hầu hết các phong trào đối kháng với chế độ CS đều mang tính quá khứ. Những phong trào như “Câu lạc bộ kháng chiến” quy tụ các thành phần trong “Mặt trận Giải Phóng Miền Nam” chẳng hạn, họ đấu tranh vì quá khứ chứ không phải vì tương lai. Cuối thập niên 1990 khi internet mở ra làm cho ánh sáng lọt vào nhiều hơn, tuổi trẻ bắt đầu dấn thân đông đảo hơn và cuộc đấu tranh đã đổi khác. Trên chuyến tàu lịch sử hướng tới tương lai đó, có người bước xuống, có người bước lên nhưng chưa bao giờ dừng lại.

Hai yếu tố thúc đẩy sự dấn thân của tuổi trẻ (1) tinh thần tự chủ dân tộc và (2) xu hướng dân chủ của thời đại. Tuổi trẻ Việt Nam dù tuổi tác của họ còn trẻ nhưng từ mỗi người đã mang theo trong máu tinh thần tự chủ của cả dân tộc trải dài suốt bốn ngàn năm. Tinh thần đó đã tích tụ, chuyển hóa để trở thành những tinh hoa thể hiện trong tuổi trẻ. Hai mươi năm trước, phần đông những người trẻ này không có mặt trong cuộc đấu tranh và hai mươi năm sau có thể họ sẽ không có mặt nhưng chuyến tàu lịch sử vẫn tiếp tục.

Thời đại ngày nay là thời đại tự do dân chủ. Đây là xu hướng chung, không phải chỉ Đông Âu hay Miến Điện mà của thế giới. Những quốc gia trước đây chưa từng sống trong chế độ dân chủ, như Mông Cổ chẳng hạn, cũng đang thực hành dân chủ. Dĩ nhiên không so sánh dân chủ Mông Cổ với dân chủ Mỹ.

Những bản án nặng nề vừa qua cho thấy CS rất sợ các phong trào dân chủ. CS càng kết án nặng bao nhiêu chứng tỏ CS sợ bấy nhiêu. Như Nguyễn Văn Đài đã nói, khi khoan dung cho những người chống đối là khoan dung cho chính mình. Câu nói đó cũng có thể hiểu, kết án những người chống đối nặng bao nhiêu có nghĩa CS tự kết án họ nặng bấy nhiêu trong tương lai. Gieo gì sẽ gặt nấy.

Có hai việc nên làm, (1) vạch rõ tội bán nước của CSVN và (2) tiếp tục yểm trợ các phong trào dân chủ Việt Nam. Mỗi người Việt phải hiểu tai họa Tàu Cộng trên Biển Đông ngày nay là bắt nguồn từ CSVN và chính đảng CSVN đã rước giặc vào nhà. Tiếp tục yểm trợ cho các phong trào dân chủ bằng mọi phương tiện và khả năng riêng của mỗi người. Không có một đáp ứng giống nhau vì điều kiện và hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng điều quan trọng là nên làm hết sức để không hổ thẹn với chính mình và với dân tộc.

Trần Trung Đạo

(Tóm tắt phần thuyết trình 10 phút tại lễ Giỗ Tổ Vovinam, Houston 14-4-2018, trích từ FB của anh Minh Huynh)