CUỘC BẦU CỬ HÀO HỨNG NHỨT THẾ KỶ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person

Ông Trump tuyên bố sẽ đề cử thêm hai nữ thẩm phán để thay thế bà Ruth Bader Ginsburg trước ngày bầu cử làm phe đối lập nhốn nháo. Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi đe dọa sẽ truy tố (impeach) Trump nếu lão tiến hành chuyện ấy.
Nghe mà bật cười muốn té ghế. Trump nã trái ngư lôi và đảng Dân Chủ nhốn nháo tán loạn. Chưa chắc đảng Cộng Hòa có đủ thì giờ để chứng nhận (confirmation hearing) và đủ số phiếu chấp thuận ở Thượng Viện vì một số TNS Cộng Hòa đã lạnh cẳng sợ mất ghế ngồi rồi. Nhưng cần gì.
Lời tuyên bố của ông Trump sẽ làm đảng Dân Chủ phải bỏ rơi mục tiêu chụp mũ dịch coronavirus để tái phối trí, dốc toàn bộ chủ lực bảo vệ thành trì còn lại ở Tối Cao Pháp Viện. Những ngày sắp đến sẽ đấu tranh về chính sách và lý tưởng của mỗi đảng nhiều hơn qua việc công bố ứng viên thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của mỗi đảng.
Ông Trump công bố các lá bài ứng viên Tối Cao Pháp Viện sẽ ép ngài Joe phải lật tẩy những con bài của mình. Bài của Joe có ôn hòa hay cực tả mọi người sẽ biết. Đấu trí mà bị động thì có nhiều hy vọng rơi vào ổ phục kích của địch.
Hai lá bài mới của Trump cho chức vụ Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện là hai người phụ nữ. Điều này đã làm phe cánh tả rúng động vì họ nghĩ rằng phụ nữ thuộc về chủ quyền của họ. Một bà là Latino – Mỹ gốc Cuba ở Florida. Chỉ nội đề cử tên bà này thôi thì sẽ thấy dân thiểu số Hispanish và phụ nữ lũ lượt đi bầu cho Trump và lão sẽ chôm tiểu bang chiến lược Florida mà ngài Joe đang ngày đêm tấn kích tìm cách giải phóng.
Chưa biết ai sẽ thắng ở tháng 11 này vì phe nào cũng tự sướng nghĩ mình sẽ chôm đủ 270 cử tri đoàn. Cuộc bầu cử này quá giựt gân và ngoạn mục. Rất tiếc sự ra đi đầy thương tiếc của Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg lại là một món quà vô giá cho Tòa Bạch Ốc và đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện Hoa Kỳ.