CON XIN LỖI MẸ (Nguyễn Văn Thành-An Minh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1. Con muốn quỳ bên Me và cúi đầu tạ tội

Thấm thoát thời gian qua mà con ơ thờ quá

Nước mắt triệu dân ta vẫn còn rơi lã chã

mà nơi đây những cuộc vui con vẫn ngày ngày tìm tới.

Lời Mẹ năm xưa con quên rồi Mẹ ơi!

Thề nguyền năm xưa xa con rồi Mẹ ơi!

*****

Con xin lỗi Mẹ!

Mẹ ơi con xin lỗi Mẹ!

Đời con lâu nay ngủ quên

buồn lo không hay nghĩ đến

nên quên mất đời tha hương

như chim non bay lạc đường

ăn năn buồn để trên tay

gởi Mẹ hôm nay.

*****

2, Con muốn quỳ bên Me

và cúi đầu nhận tội

Xâu xé từng năm trôi

mà con,con còn nghĩ tới

những chức vụ cho tôi

những tranh giành quyền lợi

những phân chia như trò chơi

những quyền hành kiểu mới

****

Nhiệt tình con mang biến thái rồi

Mẹ ơi! Hoài bảo con theo nay sai đường rồi

Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ!

Mẹ ơi con xin lỗi Mẹ!

Hãy cho con dịp may tội con nay đã thấy.

Mai đây đáp đền non sông

Chung tay muôn người một lòng

Con tin làm Mẹ con vui

Mẹ Việt Nam ơi! Con xin lỗi Mẹ,

Mẹ ơi con xin lỗi Mẹ

Mẹ ơi, con đã nhìn ra con.