CON NƠI DƯƠNG THẾ KHÔNG QUÊN MẸ HIỀN ! (Trần Lễ Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
(Cầu cho linh hồn Anna-Maria được đời đời
hưởng nhan thánh Chúa trên Nước Thiên Đàng )
(Một năm ngày giỗ Thân Mẫu của bạn Đỗ Ngọc )
Một năm ngày giỗ Mẹ ơi!
Tim con đau thắt, rối bời tâm can
Nhớ thương mắt lệ hai hàng
Mẹ đi, con ở đôi đàng cách ngăn.
Ngày xưa cuộc sống khó khăn
Mẹ nuôi con bao nhọc nhằn gian lao
Tình Mẫu- Tử đẹp biết bao
Nhớ thương mắt lệ lại trào Mẹ ơi!
Con buồn nước mắt tuôn rơi
Câu kinh con đọc ngàn lời dâng lên
Thiên Đàng Mẹ sống ở trên
Con nơi dương thế không quên Mẹ hiền!
Trần Lễ Nguyên
Ngày 14 thang 4, năm 2016.