Con đường nào đây ? (Đặng Chí Hùng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đất nước chúng ta đang bị một cổ hai tròng một cách đau đớn, đó là một thực tế khó khăn nhưng không thể chối bỏ. Hai tròng đó chính là vC và Trung cộng. Muốn thoát Trung phải xóa cộng sản, muốn thoát cộng sản phải thoát Trung. Mối liên hệ tuy hai mà một, tuy 1 mà phải giải quyết 2 đó chính là bài toán nan giải bao năm qua. Nhưng hiện nay hoàn toàn có cơ hội để làm điều đó.

Đới với cái tròng Trung cộng, lúc này là lúc cần thừa cơ hội Tàu đang bị khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chứng khoán, khủng hoảng tiền tệ, sự mất giá đồng Nguyên tệ. Thừa cơ hội Tàu đang bị tai nạn cảng Thiên Tân hoàn toàn tê liệt, tạo khủng hoảng tiếp liệu cho đất nước Tàu do Thiên Tân là một cảng lớn đang giữ một phần lớn của tiếp liệu. Và đặc biệt chính sách “săn cáo” của Tập Cận Bình đang tạo ra một hố sâu ngăn cách không thể khỏa lấp giữa phe của Tập và những tay tư bản đỏ tại Trung cộng khác. Sự đấu đá này là vết rạn chính trị, xã hội gây nên sự bất ổn của Tàu. Nếu cần thì phải kể đến cả sự trỗi dậy của Tân Cương, của Pháp Luân Công đang đẩy Trung cộng vào thế chân tường.

Nhưng đó mới là điều kiện cần, điều kiện đủ phải phụ thuộc vào CSVN. Nếu như CSVN muốn dân tộc này không bị diệt vong và căm hờn ngàn đời đảng CSVN thì chỉ có một cách đó là hoàn toàn mở cửa kinh tế. Đồng thời trả quyền tự quyết cho toàn dân Việt Nam tiến tới dân chủ và tự do. Mở cửa Cảng Cam Ranh mời Hạm đội gọi sự đóng quân của quân đội Hoa Kỳ. Rút ngay lại những dự án Bô Xít Tây Nguyên, cảng Vũng Áng, thu hồi đất tại khu tự trị Bình Dương – Đông Đô Đại Phố. Đuổi hết lính Tàu đội lốt công nhân về nước.

Nhưng… lại là một cái nhưng vì đó mới chỉ là giả sử . Còn CSVN có làm được không lại là chuyện hoàn toàn khác. Lý do thật đơn giản đó là CSVN đã bán nước từ những năm 1953 theo thỏa thuận của Hồ Chí Minh, công hàm Phạm Văn Đồng, Hội Nghị Thành Đô với khẩu hiệu 16 vàng – 4 tốt cho nên họ há miệng mắc quai. Nói cách khác, CSVN đã ký “Agreement” rồi thì làm sao mà có thể hủy bỏ nó dễ dàng. CSVN không đời nào muốn thoát Trung hết.

Nhưng nếu Nhà Nước Cộng Sản bị hạ bệ, Việt Nam có được một Chính Phủ không Cộng Sản và với một Thủ tướng không Cộng Sản, thì những ký kết sẽ được xét lại. kể cả Công Hàm Phạm Văn Đồng. Một Nhà nước không cộng sản sẽ dễ dàng kiện tụng những tranh chấp Hải đảo, với những chứng cớ lịch sử, vứt bỏ những giao ước trước đây với Tàu cộng. Cơ sở Pháp lý của điều đó chính là việc nhà cầm quyền CSVN không có giấy phép hoạt động hợp pháp như bất cứ đảng phái chính thống nào trên thế giới và cũng không do dân bầu một cách hợp hiến. Do đó, những gì CSVN ký kết với Trung cộng chỉ mang tính đảng phái với nhau, nó không đại diện cho quốc gia, dân tộc.

Đây có thể chính là con đường hay nhất, tốt nhất cho tương lai Việt Nam. Thời cơ đã đến với dân tộc nếu như điều đó hợp với lòng dân, hợp với ý Trời. Bên Tàu đang lâm nạn vì những tội ác chúng đã gây ra, tinh thần bối rối, thêm đắc địa là cả Đông Nam Á đang chống bành trướng Tàu ở Biển Đông Hải Việt Nam. Thuận lòng Dân, hợp Ý Trời, thêm Đắc Địa chính là điều ngàn năm có một. Không thoát Trung, không vùng lên lúc này chính là một mất mát cơ hội mà khó có sự lặp lại nữa.

Như đã nói, đảng CSVN chắc chắn một điều sẽ không đứng về phía người dân mà họ chọn con đường bảo toàn đảng hay nói cách khác là bảo toàn quyền lợi, địa vị mà họ cướp được từ người dân. Thông qua đó, tiếp tục vơ vét tài sản cho riêng đảng viên CSVN.

Vậy chỉ còn lại một nút thắt cuối cùng có thể gỡ đó chính là toàn dân đứng lên thay đổi chế độ CSVN đã và đang đè nặng lên dân tộc chúng ta. Điều đó, và chỉ có điều đó mới giải quyết gốc rễ của vấn đề trên con đường duy nhất, cơ hội duy nhất như đã phân tích ở trên. Con đường đó không phải của bất cứ cá nhân nào mà nó cần sự tương đồng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Sức mạnh tập thể là cái chúng ta cần phải có lúc này.

Mong muốn lớn nhất của đa phần dân tộc Việt trong và ngoài nước lúc này là cần những đốm lửa hợp lại thành những ngọn lửa để thổi bùng cháy những hy vọng cho Việt Nam không còn cộng sản trong tương lai và để dân tộc thoát khỏi cái ách làm nô lệ cho Tàu không còn xa chừng nào Việt Nam còn nằm trong tay cai trị của độc tài cộng sản. Hãy can đảm, hãy đoàn kết và biết lắng nghe những thì thầm của mẹ Việt Nam đang réo gọi thì đó là con đường gần nhất, đẹp nhất để Việt Nam có dân chủ và tự do thật sự. Dẫu biết rằng con đường đẹp nhất cũng là lắm chông gai nhất, nhưng nếu cứ đứng nhìn thì mãi mãi chúng ta chẳng thể có một con đường. Hãy cùng đi và cùng xây đường cho tương lai dân tộc Việt

Đặng Chí Hùng

Nguồn : Radio ĐLSN