Hội luận: ”TÍNH NHÂN BẢN CỦA NGƯỜI LÍNH VNCH” với p/v TÔ PHẠM THÁI & Tr/úy ĐẶNG TRẦN HOA của QL/VNCH

Trước năm 1975, nơi nào có mặt Người lính Quốc Gia, những Quân nhân của QL/VNCH, người dân miền Nam cảm thấy được bảo vệ che chở, đồng bào miền Continue Reading …