BUÔNG (thơ Dzuy Linh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of twilight, body of water and text

Nước mất nhà tan về quy ẩn
ngày nghe chim hát chốn tiêu sơn
đêm uống sao sa nung quốc hận
hồn tan đáy cốc ngậm căm hờn!
Một thuở anh hùng hảo hớn xưa
ba lô súng đạn trấn biên cương…
quốc phá gia vong thù chưa rửa!
dễ buông cho thuận lẽ vô thường?
Cư an đất khách thương đồng đội
quay quắt từng cơn nhớ chiến trường
tiếng thét xung phong ngờ vang dội
ngỡ hồn loang sông máu núi xương
Nhập thất mấy trăng chờ vi diệu
hành thiền bao buổi đợi tĩnh tâm
thuyền từ gác mái sau rặng liễu
bến giác đòng đưa trước sóng ngầm
Tự hỏi ta phải làm sao buông?
sân si bi hận quá nửa đời
bóng trăng đáy lũng thao thức muộn
chân núi vầng dương chửa muốn khơi…
thảovânam.nhâmdầnthángbamùagióchướng.
Dzuy lynh.