43 NĂM QUỐC HẬN (VQ2)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đất nước điêu linh dân tình khốn khổ, vạn sự đảo điên, còn đâu dân tộc này…….Đoạn video ngắn dưới đây chỉ kể lại những sự kiện xẩy ra trong cuối năm 2017 đầu năm 2018 nhìn thấy sự hèn kém, ít học của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.
Nếu đồng bào Việt Nam không sớm thức tỉnh, một ngày kia sẽ đất nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu như Tậy Tạng, Tân Cương, và Mông Cổ hiện nay. Lúc đó, tu sĩ bị đối xử như tu sĩ Tây Tạng, người dân bị tiêu diệt lần mòn như người Ô Duy Nhĩ ở Tân Cương…và chắc chắn phái nữ Việt Nam sẽ là mục tiêu cho nạn trai thừa gái thiếu ở Tàu Cộng xử dụng…