TANG LỄ BÁC SĨ VINCENT PHẠM HỮU TRÁC (Montreal Canada)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trân trọng kính chuyển file hình ảnh Lễ An Táng của Người Bạn Đồng Khóa – cố bác sĩ Phạm Hữu Trác – của chúng ta cử hành tại Montreal Canada ngày 19 và 20 tháng 8, 2018

 
Quí anh chị thấy hình 2 Bạn đồng khoá 1963: Anh Lý Hồng Sen và Anh Nguyễn Lê Hiếu ngồi hàng ghế đầu trong Lễ Tiễn Đưa cùng với BS Trần Đình Thủy, đại diện Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do mà Trác đã khởi xướng và hoàn thành kể từ tháng 7 1087 hoạt động cho tới Ngày Nay
 
Anh Chị LÝ HỒNG SEN đã đại diện cho 60 Bạn Y Khoa SàiGòn 1963 
Các Bạn sẽ thấy Vòng Hoa tiễn bạn của Lớp 1963 do anh chị Lý Hồng Sen đặt và giao tới nhà quàn
Tôi đọc được (hình) danh sách tên họ 60 Bác Sĩ YKSG 1963 Tiễn Đưa và Chia Buồn, cũng do anh chị Lý Hồng Sen đặt chuyên viên truyền thông thực hiện  
Nhờ Quí Bạn vui lòng chuyển lớp hình ảnh cho Các Bạn khác vì tôi không có đủ e-mail của 59 BS đồng khóa. Có Bạn không đọc internet.
 
Hình Ảnh do BS Lê Thành Ý từ Canada và BS Cấn Bích Ngọc (chủ tịch BCH Hội QTYS) chụp, thâu nhận, và chuyển trên NET
 
Nguyen Duc Lien 
                                                ************************************
Đây là những hình ảnh kỷ niệm Tang Lễ  BS Phạm Hữu Trác,chúng ta cùng xem và chia sẻ nổi mất mát 
lớn lao cùng tang quyến.Vĩnh Biệt Ngàn Thu người anh lớn trong gia đình Y Khoa Việt Nam.
Thành kính,
Cương.
TB:Xin vui lòng chuyển đến các bạn xa gần và tang quyến.Đa tạ.