Một anh hùng VNCH (Tấm hình thật việt cộng xử bắn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Tấm hình nầy mới là hình cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị cs xử bắn, tấm hình kia chỉ là hình trong phim.
alt
cid:2.3538263232@web400201.mail.bf1.yahoo.com
Tấm hình việt cộng xử bắn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (hình thật)
Nếu hình này được tụi báo ở tây phương tung ra như chúng đã từng tung hình tướng Loan bắn tên cs năm nào thì chắc có nhiều chuyện hay để bàn.
                  HỒ NGỌC CẨN Là ĐẠI TÁ ANH HÙNG CỦA
                           QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA .
 
Nhân danh lòng yêu nước, nhân danh lý tưởng công bằng xã hội… một người yêu nước Việt Nam lại đi bắn giết một người khác cũng yêu nuớc Việt Nam, mà nói rằng mình tranh đấu cho Tổ Quốc Việt Nam?…”
Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn nói lời cuối cùng trước khi bị Cộng Sản hành hình:
“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo Cộng Sản. 
Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm”.