NÓI THẲNG NÓI THẬT:BÀN VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ-TRÁCH NHIỆM CON DÂN CHÚA ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH (Huỳnh Quốc Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần âm thanh hội luận chính trị, xã hội. (50 phút)
Diễn giả: Mục Sư Phạm Hùng, Washington, USA
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình, Oregon, USA

Đề tài: “Bàn về kết quả bầu cử Tổng Thống Mỹ- Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước của mình”

Lời nhắn đặc biệt dành riêng cho quý anh chị em Tin Lành VN: Nội dung cuộc hội luận hoàn toàn về chính trị và xã hội. Có những điều đã được nói thẳng nói thật. Nếu ai không thích chuyện chính trị, hoặc những ai chỉ chờ đợi nghe những gì mình thích nghe, thay vì tìm nghe những gì cần nghe, thì xin đừng nghe. Hoặc điều gì từ cấp lãnh đạo hay giáo quyền nói ra thì mới là “chân lý”… Thì cuộc hội luận này không phải là những gì quý vị mong đợi. Những lời lẽ trong cuộc hội luận này có thể sẽ làm cho quý vị khó chịu. Xin đừng nghe để khỏi phải bực mình người nói.
MS Phạm Hùng:
1. Nhiều cấp lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Tin Lành đã bị VC lừa bằng một lập luận dối trá rằng “tôn giáo không dính dấp đến chính trị”.
2. Những ai ra vào VN để hưởng lạc thú trên thân xác của đồng bào mình thì những kẻ đó không khác chi cái đám VC bất lương tại VN.

  1. Những ai từng ăn đồng lương và sự tự do của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước 30-4-75 mà nay không dám công khai đứng dưới lá Cờ Vàng của VNCH thì đó là một sự nhục nhã dành cho người đó…

Và còn nhiều điều khác đã được Huỳnh Quốc Bình nói thẳng nói thật.

Bấm vào để nghe:

https://tienggoicongdan.com/2016/11/18/chung-tathoi-cuoc-trach-nhiem-con-dan-chua-doi-voi-dat-nuoc/?iframe=true&theme_preview=true
Chương trình “Chúng ta và thời cuộc”.
Phát thanh trực tiếp ngày Thứ Tư hằng tuần lúc 4:15 chiều (giờ miền Tây HK), 7:15 tối (giờ miền Đông HK)
Phát lại lần thứ hai ngày Thứ Bảy lúc 7:15 sáng (giờ miền Tây HK), 10:15 sáng (giờ miền Đông HK)
Trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi- Atlanta, GA, USA (Xin nói rõ, đài Atlanta, GA)
http://tiengnuoctoiatlanta.com