BỨC TÂM THƯ CỦA TƯỚNG MICHAEL FLYNN BÁO HIỆU NƯỚC MỸ BẮT ĐẦU XUẤT BINH!!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
(Ngày 5, tháng 8, 2020 lúc 11:17am)
   Chúng ta đang là nhân chứng một cuộc tấn 
công tàn khốc của những kẻ thù địch với tất cả
 những điều tốt đẹp, và tổng thống của chúng
 ta đã phải hành động theo cách chưa từng 
có trong các thập kỷ, có thể là nhiều thế kỷ
 trước đây.
    Bản chất của kinh thánh tự nhiên là cái thiện 
chống cái ác không thể giảm giá khi chúng 
ta quan sát những gì đang xảy ra trên đường 
phố nước Mỹ.
    Đó là chủ nghĩa cộng sản Marx, núp dưới
 hình dạng của Antifa và phong trào BLM 
chống lại các sĩ quan cảnh sát rất có năng lực 
đang bị coi thường khinh rẻ của chúng ta, đại 
đa số họ đang ra sức tranh đấu để gìn giữ 
an ninh những ngôi nhà của chúng ta, bảo 
vệ đường phố và cộng đồng được bền vững
 an toàn.
     Khi vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ bị
 đe dọa, và đó cũng là tương lai của cả thế 
giới bị đe dọa.
    Là Tín hữu, chúng ta có nên hành động
 không? Chúng ta nhận ra rằng Thượng đế
 tối cao chính là thẩm phán cuối cùng của 
số phận chúng ta. Để nắm được vận mệnh 
một quốc gia yêu chuộng tự do, Thượng
 đế buộc chúng ta phải tham gia vào cộng 
đồng đang sống của mình.
    Khuyến khích chúng ta ra tay trong trận 
chiến này chống lại các thế lực đen tối của 
cái ác và đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi 
của chúng ta.
 Không có kẻ thù nào trên trái đất này có 
thể mạnh mẽ hơn lực lượng hiệp nhất đoàn 
kết của những người biết kính sợ Chúa và 
yêu quý tự do.
    Không thể nào còn có thể giả vờ rằng 
những thế lực đen tối kia sẽ tự động biến
 mất chỉ bằng lời cầu nguyện đơn thuần 
đơn phương của chúng taCầu nguyện là 
điều quan trọng, nhưng hành động chính
 là điều bắt buộc.
    Hành động là điều cần thiết ở các cấp
 độ địa phương, tiểu bang và liên bang. 
Hành động cũng được yêu cầu trong các lĩnh
 vực như kinh tế, truyền thông, văn thư và
 giáo hội.
    Bằng cách quyết định bạn có thể hành động 
trong khả năng của mình:

    Hãy đứng dậy và nói lên niềm tin của bạn.

    Hãy tự hào bạn là ai và bạn đang đại diện 
cho điều gì.
   Và đối mặt, vạch trần hành động của những
 “nhà lãnh đạo cộng đồng” đang toa rập sẵn
 lòng cho phép các thế lực đen tối kia vượt ra 
ngoài lề của các cuộc biểu tình ôn hòa để phá
 hủy và xâm phạm sự an toàn và an ninh của
 các bạn.
    Nhà thờ, nhà nguyện phải hoạt động trở 
lại bình thường. Chúng tôi kêu mời tất cả 
những người có thiện chí không lẫn tránh trách
 nhiệm của mình và thay vì hành động theo 
kiểu ruột rà huynh đệ. 
Nếu không chỉ vì lý do nào khác hoặc không 
có khả năng nào khác, thì hãy hành động 
theo tinh thần bác ái quảng đại.
    Chúng ta không thể không tôn trọng 
hoặc coi thường luật tự nhiên cùng với các 
quyền tự do và tự do tín ngưỡng của chúng ta.
 
    Tôi đang chứng kiến những người cao niên 
đã mất đi sự liên kết với tất cả những gì tốt đẹp
 trong cuộc sống của họ: họ mất kết nối với
 Đức tin, với gia đình và quyền tự do cá nhân
 của họ.
 Đặc biệt chỉ đơn giản là việc đi dự thánh lễ, 
chùa chiền … điều mà họ đã làm trong suốt
 nhiều năm qua, đã bị tước đoạt.
    Chúng ta đừng để bị đe dọa hoặc sợ hãi bởi 
những người kêu gào lên rằng chúng ta chỉ 
thuộc nhóm người thiểu số; chúng ta không 
được phép lên tiếng. Cái thiện luôn mạnh mẽ 
hơn và sẽ chiến thắng cái ác.
    Tuy nhiên, cái ác sẽ thành công lên ngôi trong
 một thời điểm khi những người tốt bị chia 
rẽ với nhau và với cuộc sống cá nhân của họ – 
trẻ con và sinh viên xa lìa thầy cô của chúng,
 người thuyết giáo bơ vơ xa cách khỏi giáo 
dân của họ, khách hàng cũng bỏ rơi các doanh
 nghiệp địa phương.
 
    Nước Mỹ sẽ không bao giờ nhượng bộ với
 cái ác. Người Mỹ sẽ làm việc cùng nhau 
để giải quyết các vấn đề.
    Chúng ta không nên và không bao giờ cho
 phép tình trạng vô chính phủ và các thế lực 
xấu xa đằng sau nó hoạt động trên bất kỳ 
đường phố nào ở đất nước của chúng ta.
 
    Không ai cần phải sợ hãi cho chính cuộc
 sống mình bởi vì một vài thế lực đen tối và
 bạo loạn nào đó thách thức với chính bản 
chất của những gì thiết yếu mà nước Mỹ
 đang làm đại diện.
    Chúng ta là “một quốc gia dưới quyền
 Thiên Chúa” (One Nation Under God) và 
quyền tự do cá nhân của chúng ta mới khiến
 chúng ta trở nên mạnh mẽ chứ không phải
 quyền tự do được trao ban ra cho chúng 
ta từ một lãnh đạo chính quyền.
    Lãnh đạo chính quyền của chúng ta sẽ không
 có tự do, trừ khi và cho đến khi “chúng tôi,
 những người dân” (We the People) nói ra
 điều đó.
    Chúa phù hộ cho nước Mỹ và tất cả chúng
 ta xin hãy đứng dậy vì những điều đã từng 
rất tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, trong
 cộng đồng và trong đất nước của chúng ta.
 
    Nếu không, như chúng ta đã biết : 
nước Mỹ với tư cách là Ngôi Sao Bắc Đẩu
 đưa đường của nhân loại sẽ kết thúc sự
 tồn tại của nó.
 

Nguồn: Fb Jenny Nguyen

Ps: Có một điều bạn sẽ bất ngờ: 
đó là tướng Flynn là một người theo Đảng 
Dân Chủ nhưng đã bị Đảng bộ thanh trừng 
hãm hại vì ông đã không hợp tác đi chung 
con đường gian tà với họ!!