LỊCH XUÂN XƯA CỦA QUÂN LỰC VNCH VÀ ĐỒNG MINH NAM HÀN PHÁT HÀNH TRONG THỜI CHINH CHIẾN (NVQ sưu tầm)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Những tờ lịch xuân của Quân Lực VNCH và Đồng Minh Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn phát hành trong thời chinh chiến vẫn còn lưu giữ. Nhân dịp Xuân về, xin gởi đến Quý Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH và Gia Đình tìm về kỷ niệm qua những trang lịch xưa quý hiếm.

This image has an empty alt attribute; its file name is lich-qlvnch-1969.jpg

Bìa lịch năm 1969 của Quân Lực VNCH.

Bìa lịch năm 1970 của Quân Lực VNCH.

This image has an empty alt attribute; its file name is lich-qlvnch-nam-1971.jpg

Bìa lịch Xuân Tân Hợi 1971 “Chiến Sĩ và chim Bồ Câu” của Cục Tâm Lý Chiến, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH phát hành.

Bìa lịch năm 1971 “Xung Phong” Cục TLC, Tổng Cục CTCT, QLVNCH phát hành. phát hành.

Lịch Xuân Đinh Mùi năm 1967.

Lịch Xuân Mậu Thân 1968 của Hải Quân VNCH phát hành.

Lịch Xuân Tân Hơi 1971 của Cục TLC, Tổng Cục CTCT, Quân Lực VNCH phát hành.

Lịch Xuân Tân Hợi 1971 của Cục TLC, Tổng Cục CTCT, QLVNCH phat hành.

Lịch xuân Tân Hợi của Đồng Minh Thủy Quân Lục Chiến Nam Hàn phát hành ( ấn bản Việt Ngữ ).

NVQ sưu lục và sẽ cập nhật thêm những trang lịch xưa quý hiếm.

Lịch Xuân xưa của Quân Lực VNCH và Đồng Minh Nam Hàn phát hành trong thời chinh chiến – NVQ sưu tầm