KỂ EM NGHE CHUYỆN NGƯỜI LÍNH CHIẾN (Dzuy Linh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of matchbook and text

May be an image of couscous, wooden spoon and text

No photo description available.

Ngồi xuống đây nghe anh kể chuyện
Chuyện của người lính chiến ngày xưa
Hành quân gội nắng tắm mưa
Xông pha diệt giặc cho vừa chí trai
Họ là những anh tài nước Việt
Đã hy sinh chẳng tiếc thân mình
Ngày đêm nguy hiểm rập rình
Nằm gai nếm mật chiến binh đã từng
Từ chiến tích vang lừng sử sách
Đến những lần thua sạch sành sanh
Mạng như sợi chỉ treo mành
Chết phong tử sĩ, sống thành phế nhân
Em đâu biết cuộc trần dâu bể
Đừng trách anh kể lể dông dài
Kẻo mai sau xuống tuyền đài
Nằm nghe cỏ mọc… lấy ai chuyện trò
Gió nam Lào ngồi co vọng gác
Nắng Trường Sơn hốc hác dung nhan
Kê ba lô viết lệch hàng
Thư bao thuốc lá gửi nàng chưa quen
Xảy nghe có tiếng kèn xung trận
Mộng tan chưa kịp hẹn mùa Ngâu
Xung phong xáp trận đánh nhầu
Xương tan thịt nát đục ngầu máu tanh
Trong phút chốc đã thành bình địa
Thành quách gạch vôi vĩa tan hoang
Còn ghi sử tích huy hoàng
Lưu danh hậu thế cho ngàn đời sau
Lính đói ăn rau đau hút thuốc
Gạo sấy cá khô quất thuộc làu
Vẫn vui chẳng chút càu nhàu
Có đâu tàn tạ như tàu lá khô
Rau Tàu Bay xơi vô mất máu
Cũng còn hơn táo bón kinh niên
Nấu canh Gà Hộp đỡ ghiền
Kèm lon Ba Lát là tiên trên đời
Khô Dây Nịt không mời chẳng đợi
Nướng cỏ tranh nhậu tới bến luôn
Đàn Guitar khảy điệu buồn
Boléro ngọt ngào tuôn nhịp nhàng
Gạo Sấy đứng đầu trang ẩm thực
Mở nắp vung thơm nức núi rừng
Khi lâm trận chẳng đặng đừng
Nhai khô rách cổ đếm từng hạt cơm
Hạt gạo sấy quý hơn hạt ngọc
Kiếp nhà binh lăn lóc chiến trường
Ngậm mà nghe nghĩ mà thương
Nhớ tình hậu tuyến tiền phương mặn nồng
Từ độ em gửi cánh thiệp hồng
Nay con bế cháu bồng bao nhiêu
Hết thời nguyên soái tiền tiêu
Chừ anh như thể cánh diều đứt dây
Sao đêm tắt báo ngày đang thức
Chuyện cuối năm tạm dứt ba lơn
Ra giêng anh kể nhiều hơn
Kẻo “bà thường vụ” nổi cơn tam bành!
thảovânnam. nhữngngàycuốinăm 2022
dzuylynh