MỪNG TUỔI “SIXTY-NINE” (Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of 1 person and sitting
BÙI CHÍ VINH đóng phim vai đại ca trong
BỐN THÍ NGHIỆM TRONG ĐÊM TÂN HÔN
Năm nay 69 tuổi
Tuổi gần đất xa trời
Ai dè phản y học
Càng ngày càng chịu chơi
Bác sĩ ngó sửng sốt
Tưởng đóng cửa ngồi thiền
Hay bế quan luyện võ
Trốn cuộc đời đảo điên
Thực ra chẳng trốn tránh
Khỏe mạnh nhờ dám chơi
Dám đương đầu cái ác
Bằng thơ chứa chất người
Chất người là chất nổ
Đột kích vào bất công
Hôn quân rơi mặt nạ
Vô đạo phải hãi hùng
Chất người là tạc đạn
Bắn thẳng mặt thiên triều
Bọn cõng rắn phương Bắc
Chực chờ vào lò thiêu
Chất người là nhân ái
Chia lửa với đồng bào
Thuở con Hồng cháu Lạc
Đứng trên đầu mũi lao
Năm nay 69 tuổi
Sống khỏe bởi chất người
Làm thơ mừng năm mới
Ngán gì bầy đười ươi !
1-2023
Bùi Chí Vinh