Hội Đồng Thành phố Bankstown công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trước sự chứng kiến của khoảng 200 người Việt, tối thứ Ba 27/10/2015, sau khi Luật sư Phó Thị trưởng Nguyễn Quốc Toàn đệ trình dự thảo nghị quyết về việc công nhận Cờ Vàng, Hội Đồng Thành phố Bankstown đã biểu quyết với đa số tuyệt đối, 12/12 Nghị Viên, chính thức công nhận lá Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn và lên tiếng khen ngợi những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Bankstown nói riêng và Úc Châu nói chung trong 40 năm định cư.

Sau Fairfield, NSW và Maribyrnong, VIC nay đến Hội đồng Thành phố Bankstown đã công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt tị nạn. Hình ảnh tại Bankstown Town Hall tối hôm thứ Ba 27/10/2015.
Vào tháng 11 năm 2011, Trung tâm thương mại của người Việt ở Bankstown được đặt tên Sàigòn Place và Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam đượng dựng lên ở đây và nay thành phố Bankstown được Hội Đồng Thành Phố công nhận Cờ Vàng là biểu tượng của Người Việt chỉ một tuần lễ sau khi Thành phố Maribyrnong ở Victoria được Hội Đồng Thành phố công nhận Cờ Vàng. Đây thật là một niềm hãnh diện cho CĐNVTD-ÚC và Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản khắp năm châu!