ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ XVI (16)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Kính mời quý vị tham dự:
“Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Phế Binh VNCH kỳ 16”
Sẽ được tổ chức tại QUỐC DƯƠNG Venue
7722 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683
Ngày Chủ Nhật 9 tháng 7 năm 2023 (từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều)
Giá vé vào cửa đồng hạng $20
có bán tại ABC Copy, Thanh Sơn Tofu, Bích Thu Vân Music.
Với sự góp mặt của ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Tây Nam, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Lực Lượng Đặc Biệt
và trên 20 ca nhạc sĩ .