QUỐC HỘI TIỂU BANG FLORIDA VINH DANH QUÂN NHÂN HOA KỲ VÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ HY SINH TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dân biểu Tom Fabricio trao bản Nghị Quyết cho Ô. Chu Bá Yến

Quốc Hội Tiểu Bang Florida ban hành Nghị Quyết Vinh Danh
quân nhân Hoa Kỳ và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa
đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam

Thưa quý vị,
Năm 1960 được sự hậu thuẫn của khối Cộng sản Quốc tế, Cộng sản Bắc Việt đã mở các cuộc tấn
công vào Miền Nam Việt nam.
Ngày 8 tháng 3 năm 1963, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng để hỗ trợ Việt Nam
Cộng Hòa. Tiếp theo là quân đội của các quốc gia đồng minh như Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan, Phi
Luật Tân, Nam Hàn. Kể từ đó Miền Nam Việt Nam được mệnh danh là Tiền Đồn Chống Cộng của
thế giới tự do.
Những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã anh dũng chiến đấu trên khắp các mặt trận
ở miền nam Việt Nam. Những trận chiến khốc liệt đã đi vào quân sử như Khe Sanh, An Lộc, Quảng
Trị, Huế, Xuân Lộc, v.v…
Trận Khe Sanh là trận chiến dài nhất và tử thương nhiều nhất trong năm 1968. Trên 114,000 tấn bom
do máy bay của Hoa Kỳ thả xuống Khe Sanh – tương đương với 5 trái bom nguyên tử thả xuống
Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Vào quãng 1,300 tấn bom thả xuống Khe Sanh hàng ngày. Tổng
cộng Hoa Kỳ tổn thất trên 12,000 quân nhân (2,800 – 3,500 tử thương, trên 9,000 bị thương, 7 mất
tích, và trên 250 bị bắt), không kể sự tổn thất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Khe Sanh.
(Wikipedia).
Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30-4-1975. Hoa Kỳ có trên 58,000 quân nhân hy sinh, trên 1,600
quân nhân mất tích. VNCH có trên 250,000 quân nhân hy sinh, và trên 2 triệu dân lành bị tử thương.
Có những vị tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ VNCH không chấp nhận sống chung với cộng sản. Họ đã
tự sát để trả nợ núi sông. Họ anh dũng chiến đấu và hy sinh vì Danh Dự – Trách Nhiệm – Tổ Quốc.
Người Việt tỵ nạn Cộng sản khắp năm châu đã dựng tượng đài để
vinh danh và tri ơn những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh không
những cho sự tự do của Miền Nam Việt Nam mà còn cho cả thế
giới tự do. Tượng Đài Vietnam War Memorial của Florida được
khánh thành ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Orlando.
Để kỷ niệm 50 năm quân đội Hoa Kỳ chấm dứt tham chiến tại Việt
Nam vào tháng 3-1973 và ngày Memorial Day năm 2023, tôi lập
hồ sơ thỉnh cầu Quốc Hội Tiểu Bang Florida công nhận và vinh
danh những quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã chiến
đấu và hy sinh trong trong cuộc chiến ở Việt Nam. Hồ sơ được
Dân biểu Tom Fabricio bảo trợ. Ngày 5 tháng 4 năm 2023 Quốc
Hội tiểu bang Florida chấp thuận và ban hành Nghị Quyết đính
kèm. Đây là lần đầu tiên được một Quốc hội cấp Tiểu bang ở Hoa
Kỳ chính thức vinh danh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Chân thành cám ơn Dân biểu Tom Fabricio và quý vị dân cử Quốc
Hội Tiểu Bang Florida.

Trân trọng
Chu Bá Yến
Florida Việt Báo