DU CA NAM CALI : tổ chức chương trình “NHẠC QUÊ HƯƠNG & TÌNH CA BAN MÊ” với PHAN NI TẤN (Canada) + NGUYỄN QUYẾT THẮNG (Hòa Lan) & NGUYỄN ĐÌNH HIẾU (Hoa Kỳ) (Feb. 02-2019)

(Chiều tối ngày Feb. 02-2019 Hội trường Nhật báo Người Việt Nam California chật kín người, khách tham dự đến sớm trước giờ Thông báo nửa tiếng đồng hồ, dù rằng bên Continue Reading …